RSS

Manifestationer mot nedskärningar inom sjukvården – Rapport från Malmö

tis, sep 20, 2011

Aktiviteter

Lördagen den 17 september hölls det en rad manifestationer och protester runt om i landet mot de nedskärningar som sker inom sjukvården. Idén till de rikstäckande protesterna är kommen ur en liten men växande rörelse, främst av vårdpersonal som tröttnat på de ständiga nedskärningarna och den ökade belastningen. Rörelsen kallar sig Sjukvårdsreform och har växt från några få välfärdarbetare i Göteborg till ett tiotal manifestationer på samma dag i olika städer, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Aktivister från Malmös Socialistförening, aktiva i Nätverket för gemensam välfärd. Foto: nyttarbetarparti.se

I Malmö har den senaste tidens ”omstruktureringar” på Skånes Universitetssjukhus (SUS) lett till att hundratals välfärdsarbetare kommer att mista sina jobb. Den redan utsatta sjukvården, där väntetiderna är ovärdigt långa och belastningen på arbetarna skyhög, riskerar med dessa nedskärningar att allvarligt hota patientsäkerheten.

I protest mot denna utveckling organiserade Nätverket för gemensam välfärd, där medlemmar från Malmös Socialistförening är aktiva, en manifestation i centrala Malmö. Upprörd vårdpersonal och oroliga medborgare samlades för att visa sitt missnöje och trots det kalla höstvädret slöt cirka 300 människor upp.

Tal hölls av Nätverket för gemensam välfärd, LO-Malmö men också av vårdpersonalen själva, bland annat av den tidigare överläkaren på SUS akutmottagning, Per Björgell, som i somras avgick i protest mot nedskärningarna och försämringarna i vården. Med sin långa erfarenhet kunde Björgell visa på vilka effekter nedskärningarna haft för sjukvården; där sjuksköterskor och läkare gråter i bedrövelse över situationen och där allt fler vårdrelaterade dödsfall kan härledas till underbemanning och överbelastning av arbetarna.

F.d överläkare Per Björgell talar. Foto: nyttarbetarparti.se

Ytterligare en läkare, distriktsläkare Per Nordlund, talade och belyste problematiken som finns inom primärvården. Många av de problem vi nu ser på akutmottagningen beror på en bristande primärvård vilket gör att många vårdtagare tvingas söka sig till akuten istället för till sin vårdcentral. Nedskärningarna och försämringarna inom primärvården är ett område som Nätverket för gemensam välfärd tidigare uppmärksammat med sina protester kring nedläggningen av det vårdbehövande området Lindängens vårdcentral.

Manifestationen i lördags kommer fungera som ett startskott på det fortsatta arbetet mot nedskärningar och privatiseringar i Malmö och Skåne.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER