RSS

Föreläsning på Socialistiskt forum

tor, sep 22, 2011

Aktiviteter

Lördagen den 17 september organiserades Socialistiskt forum i Gävle. Bland föreläsarna fanns Marcus Zingmark, cirkelledare inom ABF och aktiv i Socialisterna. Han föreläste under temat ”arbetarrörelsens nödvändiga gräsrotscomeback”. Ett tjugotal deltagare hade samlats i Timmermansalen i Gävle Folkets Hus för att lyssna på Zingmarks föredrag, här följer ett referat från föreläsningen.

Marcus Zingmark föreläser. Foto: nyttarbetarparti.se

Zingmark började sin föreläsning med att göra en genomgång av de senaste 20 årens samhällsutveckling. Han tog utgång i ordet ”reform” och påpekade hur dess innebörd gått från att betyda förbättring (ofta i välfärdssammanhang) till att betyda försämring (nedskärning eller privatisering).
Han försöker göra den långa listan på allt som antingen gått förlorat helt eller försämrats kraftigt under denna tidsperiod, a-kassa, pensioner, skola, full sysselsättning, kollektivavtal, anställningsskydd, osv.

Zingmark menade att dem ”fem värn” som lärs ut på fackliga kurser idag snarare måste beskrivas som något vi hade tidigare men idag saknar.

Efter att ha beskrivit förändringarna på arbetsmarknaden övergick han till att beskriva hur skolan förändrats. Han menade att vi gått från att ha en statlig enhetsskola med syfte att uppnå likvärdighet och kunskap till en individskola där eleverna istället för att lära skall välja med en ”betygsinflation” som tydligaste uttryck. Uttrycket syftar till det att betygen aldrig har varit så höga i relation till hur låga kunskapsnivåerna är idag bland elever i Sverige.

90-talskrisen tog aldrig slut. Massarbetslösheten sjönk förvisso tillbaka men aldrig till den fulla sysselsättningens obefintliga nivåer. En viss återhämtning skedde inom den offentliga sektorn men inte heller där till samma nivåer som innan krisen. Borgerligheten har återtagit positioner som vi erövrat. Vi har tagit gamla segrar för givna och därför misslyckats med att försvara oss.

Zingmark menade i sin föreläsning att 90-talskrisen kom att sätta punkt för den epok av klassutjämning som pågått i Sverige från andra världskrigets slut. Och att hela försvaret av tidigare segrar försvårats då arbetarklassens egna partier inte bara förhållit sig passivt till attackerna utan många gånger själv administrerat dem och ”gått i spetsen.”

Vi befinner oss nu i en ännu djupare kris och för att vi skall ha en chans att bjuda motstånd och vända utveckling är det främst två felaktiga föreställningar vi måste göra upp med.

Dessa två felaktiga föreställningar var enligt Zingmark för det första idén om att arbetarklassens i Sverige ”fått det för bra” och därför inte längre skulle ha intresse att kämpa för förbättringar i samhället. Han menade att idéen varken hade stöd i historien – då fattigast aldrig varit först ut att kämpa – eller i nutiden då vi knappast radikaliserats sedan 90-talet.
Den andra felaktiga föreställningen menade han är tron på den Svenska modellens återupprättande. Han menade att detta inte var annat än önsketänkande då svenska modellens klasskompromiss baserade sig på att Sverige hade Europas stridbaraste arbetarrörelse. Att kapitalet idag är väl medvetet om att så inte längre är fallet och därför inte alls är intresserat av något klassammarbete på arbetarklassens villkor. Svenska modellens med dess klasskompromiss, fulla sysselsättning, välfärdsbygge och klassutjämning, menade Zingmark, bör därför betraktas snarare som ett historiskt undantag än en historisk regel.

Arbetarrörelsen måste återerövra en egen världsbild. Vi kan inte utgå från vad borgerligheten anser vara ansvarsfullt och hållbart. Hade arbetarrörelsens pionjärer resonerat så hade vi inte suttit här idag. Det vi står inför är en gammal motsättning som definierade arbetarrörelsen i dess barndom. Inte mellan revolutionär eller reformistisk socialism utan mellan socialistisk och liberal arbetarrörelsen, mellan klasskamp och klassammarbete.

Zingmark avslutade sin föreläsning med att understryka att den socialistiska arbetarrörelsen av idag måste vara konkret och fokusera sig på ett fåtal viktiga frågor för att kunna återskapa en makt från arbetarklassen. Som exempel på detta pekade han ut välfärdsfrågan och försvaret mot nedskärningarna.

Här finns redan en stark opinion i befolkningen, vi behöver alltså inte uppfinna den, endast agera i den.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER