RSS

Fortsatt arbete i Malmö för utbyggd välfärd

tor, okt 13, 2011

Aktiviteter

Tisdagen den 27 september besökte en delegation från Nätverket för gemensam välfärd i Malmö Regionfullmäktiges möte för Region Skåne i Kristianstad. Anledningen till besöket var att överlämna ett öppet brev som nätverket sammanfattat till Pia Kinhult, moderat och regionråd med ansvar för sjukvårdsfrågor.

Nätverket för gemensam välfärd uppvaktar politiker i Kristianstad.

Brevet innehöll en vidareförmedling av huvudparollen från nätverkets manifestation den 17 september i Malmö, om ett absolut stopp av nedskärningar inom sjukvården. Det innehöll även ett antal krav som delegationen krävde svar på direkt från Kinhult. Bland annat att regionstyrelsen skulle lyssna till de anställda inom regionen och svara på det brev som samtliga fackliga organisationer representerade på sjukhuset i Malmö gemensamt adresserade till regionledningen i somras. Ett brev de ännu inte fått svar på som belyste missförhållanden i vården som ett direkt resultat av underfinansiering. Det innehöll även en fråga om regionledningen var redo att agera för att stoppa den snabbt ökande ojämlikheten i vården som privatiseringsvågen lett till.

Kinhult tog emot ett antal medlemmar ur nätverkets delegation medan resterande väckte opinion och debatt bland övriga regionfullmäktigerepresentanter genom agitation och flygbladsutdelning. Svaren delegationen fick av Kinhult var inövade, uttjatade och det återstod efter besöket bara att konstatera att den breda folkopinionen, representerad genom nätverket och regionledningen inte delar samma verklighetsuppfattning. Manifestationen och besöket gav dock upphov till både massmedial uppmärksamhet och debatt.

För nätverkets del var det enkelt att konstatera att våra aktioner ger effekt. Även in i de politiska finrummen, och på nätverkets möte den sjätte oktober togs det beslut om en fortsatt och intensifierad kampanj för att bygga opinion kring frågan om ett absolut stopp mot nedskärningar och istället en satsning på en utbyggd och jämlik välfärd.

Malmö Socialistförening som arbetar inom nätverket kommer fortsätta att driva kravet om en förstärkt och utbyggd välfärd för att flytta fram arbetarrörelsens positioner.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER