RSS

Avsaknaden av politisk opposition – Kalle Wadin Wesslén

2009 beslutade Västernorrlands landstingsfullmäktige att genomföra stora neddragningar på Sundsvalls sjukhus och sparka flera hundra av de anställda. I lokalmedia här i trakten skrevs det mycket om detta och om det byte av sjukhusdirektör som skedde i samband med årsskiftet 2009-2010. Kring bytet av sjukhusdirektör kunde Moderaterna i landstinget plocka politiska poänger och framställde det hela som att allting handlade om en personfråga, om vem som var sjukhusdirektör och dribblade på så vis bort den egentliga frågan: de stora nedskärningarna och det faktum att flera hundra personer blev av med sina arbeten.

Viktigt att komma ihåg är att samtliga partier som finns representerade i landstingsfullmäktige röstade för att omfattande nedskärningar skulle genomföras på Sundsvalls sjukhus, om detta var man eniga. Det gäller även Sjukvårdspartiet som brukar gå till val på att vara något slags sjukvårdens försvarare, vilket har visat sig fullständigt ihåligt. Om vissa mindre detaljer, såsom frågan om vilken sjukhusdirektör man skulle ha, var de olika partierna oense, men på det stora hela var de överens. Både i Västernorrlands landsting och i Sundsvalls kommun kan vi se en avsaknad av verklig politisk opposition, utan det enda vi har är en låtsasopposition.

Socialisterna Välfärdspartiet i Västerviks kommunfullmäktige, ett reellt oppositionsparti, föreslog nyligen en skuggbudget med omfattande upprustning av den allmänna välfärden. Något sådant skulle vi även behöva här i regionen och alla dess kommuner. Vad vi däremot inte behöver är representanter för olika partier som till stora delar röstar med varandra och enbart är oeniga om mindre detaljfrågor. Det är en stor brist i demokratin att vi inte i vår region har någon politisk kraft som säger nej till alla nedskärningar och försvarar det allmännas bästa. Ett samhälle kan inte betraktas som en levande demokrati när de politiska partierna alla dras åt höger och blir alltmer lika varandra och den politiska debatten reduceras till att handla om mindre detaljfrågor. Vad som behövs är istället en verklig politisk opposition, som bryter det samförstånd och närapå konsensus som tycks råda i de politiska församlingarna. Det är inte helt utan anledning som det finns ett politikerförakt i samhället.

Kalle Wadin Wesslén,
sekreterare i Sundsvalls Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER