RSS

Ledare för chilenska studentrörelsen på besök

sön, feb 5, 2012

Aktiviteter

Ledande företrädare för den chilenska studentrörelsen är ute på en Europaturné, där de bland annat har besökt Tyskland och Sverige. Här i Sverige har delegationen besökt Malmö och Stockholm. Mötet i Stockholm hölls lördagen den 4 februari på en välfylld Restaurang Väderkvarnen. Nyttarbetarparti.se fanns förstås på plats, här följer ett referat.

De tre företrädarna som talade var, Camila Vallejo (bilden ovan), Karol Cariola Olivia och Jorge Murua. Camila är det mest kända ansiktet, hon är medlem i centralkommitén för Chiles Kommunistiska Ungdomsförbund och vice ordförande för Chiles Universitetsfederation. Karol Olivia är generalsekreterare för Chiles Kommunistiska Ungdomsförbund, medans Jorgue är ledare för Metallarbetareförbundet i Chile.

Inledningsvis börjar Karol Olivia berätta att syftet med turnén var att berätta deras historia, så folk får den sanna versionen av vad som sker – en annan version än den som den borgerliga pressen berättar. Hon berättar att de lyckats skapa en rörelse med ca 1,5 miljoner människor i protesterna mot bland annat det orättvisa utbildningssystemet. Ett exempel på denna rörelses mobilisering är när människor i många olika städer löpte för rätten till utbildning. Ett annat är att när jordbävningen kom år 2010 var aktivisterna snabbare att agera än själva regeringen i räddningsarbetet.

Både Camila Vallejo och Karol Olivia belyser att rörelsen inte bara är handlar om studentkraven, utan även om att göra slut på arvet från militärjuntan med diktatorn Augusto Pinochet. De berättar historien om när ”Chicago Boys” (en grupp chilenska ekonomer som var utbildade av nyliberalismens fader, Milton Friedman vid just University of Chicago) experimenterade med landets ekonomi och privatiserade i stort sett hela den offentliga sektorn efter nyliberal agenda. Bland mycket annat privatiserades då utbildningssystemet.

Trots att orättvisorna lever vidare, så fortsätter alla regeringar efter Pinochet på en nyliberal linje i en tro om att den kan utvecklas till något bättre. Men protesterna som organiserats av Camila Vallejo och studentrörelsen har visat att 94 procent av befolkningen tycker att resursfördelningen är orättvis och att 77 procent känner sig exploaterade av arbetsgivaren. Fakta visar att 5 procent av de rikaste invånarna i Chile tjänar 800 gånger mer än de 5 procent fattigaste.

Protesterna har även skapat opinion i andra frågor, som för att omförvandla det orättvisa skattesystemet där de fattiga måste betala mest. Även att chilenare i exil saknar rösträtt diskuteras. Presidentens opinionssiffror är nere på låga 23 procent.

Rörelsen är en klasskamp där alla måste delta. Alla länder är viktiga. Orsaken är den globala kapitalismen. – Karol Olivia.

Vallejo fokuserade mer på universitetsfrågan i sitt anförande. Ett utbildningssystem som nästan helt och hållet är privat, gör att de få statliga universiteten har väldigt dåligt med resurser. De statliga universiteten får bara 5 procent av statens bidrag. Den högre utbildning kostar cirka 4000 euro per år, vilket många inte har råd att betala. Detta har medfört en stor segrationen inom utbildningssystemet i Chile. Den högre utbildningen finansieras till 85 procent av rika överklassfamiljer.

Detta utbildningssystem har medfört att man utbildar till stor del ”individualistiska egoinriktade robotar som inte kan tänka kritiskt”, som Vallejo uttryckte det. Historia, musik och bildlektioner har minskats. Rörelsens långsikta mål är att avskaffa diktaturens arv för gott och därmed återskapa demokratin.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER