RSS

Höj inte pensionåldern! – Liselott Grenblad

Mellan 1990 och 2010 ökade antalet äldre över 85 med 67 procent. Samma framtida ökning orsakar nu panikångest hos våra politiker, i alla fall om man ska lita på den bild de presenterar av sig själva i media. Denna ångest har bland annat lett till ett utspel av vår statsminister Fredrik Reinfeldt där han menar att vi borde höja pensionsåldern till 75. Det finns en mängd problem med detta utspel, det främsta torde vara att en sådan höjning inte är önskvärd men den vore dessutom onödig. Låt oss se vad som hände sist de äldre blev så många fler.

På bilden: Demonstranter, första maj 2009, Västervik

Problemet sägs vara finansieringen, att ett växande antal äldre skulle kosta alldeles för mycket i form av bl.a. pensionsutbetalningar. Men hur såg finansieringen ut under den förra ”jätteökningen”? Mellan 1990 och 2010 har vi sänkt skattekvoten, arbetat mindre (som samhälle) och kraftigt förbättrat de offentliga finanserna.

Det ökande antalet äldre har alltså inte lett till att vi behövt höja skatten eller arbeta mer, och det finns ingen anledning att tro att en framtida ökning av äldre skulle ge ett annat utfall.

Finansdepartementet har själva kommit fram till att vi kan behålla vår nivå i välfärden åtminstone fram till 2050 (längre än så har man ej räknat) utan att höja skatten eller förlänga den samhälleliga arbetstiden. En höjning av pensionsåldern är alltså, enligt finansdepartementets uträkningar, on onödig åtgärd.

Om man fortfarande är orolig för finansieringen, trots att vi kan behålla samma nivå som förut med nuvarande finanser, så kan vi faktiskt stärka våra offentliga resurser genom att som samhälle arbeta fler timmar, inte genom att arbeta tills vi är äldre utan genom att minska arbetslösheten. Vi har idag över 225 000 arbetslösa i Sverige, borde det inte vara högsta prioritet att få dessa i arbete om man säger sig företräda en sk. Arbetslinje?

Nuvarande pensionålder vid 65 år rimmar dessutom illa med arbetarklassens verklighet i Sverige då få faktiskt orkar arbeta fram till 65 års ålder. Skall pensionsåldern ändras bör det vara åt andra hållet – dvs. sänkas så att unga kan komma in på arbetsmarknaden och äldre får rätt att vila sig efter ett helt livs slit.

Liselott Grenblad,
ordförande Linköpings Socialistförening,
februari 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER