RSS

Stoppa attackerna mot våra barn, unga och gamla! – J. Regell, M. Jansson, J. Hoffsten, A. Jansson, N. Strömberg & O. Gustavsson

Sedan lång tid tillbaka har vi fått lära oss att nytt budgetår i Västerviks kommun är detsamma som nya nedskärningar. Försöken att ”rädda ekonomin” genom att försämra för kommunens invånare har återigen misslyckats, ändå satsar man återigen på samma metod. Nu gäller det närmare 80 miljoner kronor som skall bort.

Barn och unga är en av flera grupper Hjalmarsson med anhang siktat in sig på för att “spara”. Miljontals kronor ska tas från Barn- och utbildningsnämnden under 2012. Besparingarna kommer innebära större barngrupper och klasser, vilket ger lärare och pedagoger mindre tid till varje enskild individ. Högstadieskolan i Överum förväntas läggas ner med följden att eleverna får pendla till mindre lokaler i Gamleby, rektorer förutspår svårigheter att erbjuda elever extrahjälp, personalen inom förskolan kommer inte ersättas med vikarier vid sjukdom, listan med försämringar kan göras lång.

Även äldre och handikappade kommer känna av nedskärningarna då också socialnämnden har planerade besparingar på miljontals kronor. Vi vet idag inte var eller hur dessa besparingar ska göras. Däremot vet vi att besparingarna kommer bli kännbara då socialnämnden redan idag kämpar för att få pengarna att räcka till.

Är inte våra barn och unga värda bästa tänkbara förutsättningar för att få den omsorg och kunskap de behöver? Är inte våra gamla och personer med särskilda behov värda bästa tänkbara omsorg och stöd? Inte om de borgerliga får bestämma. Det som kommer i första hand är istället kommunallagens krav på att kommunens budget ska gå med överskott.

Balanskravet är idag helt onödigt då de offentliga finanserna går med stora överskott. 2011 uppgick Sveriges offentliga sektors samlade förmögenhet till 735 miljarder kronor. Denna lag i kombination med den borgerliga regeringens sänkta statsbidrag till kommunerna är en långsam dödsdom mot vår gemensamma välfärd. En dödsdom som såväl Moderater, som Socialdemokrater och Sverigedemokrater godkänner då de stödjer denna lag.

Det är dags att inse att vi kommuninvånare måste sluta oss samman och göra motstånd mot den ödesdigra nedskärningspolitik som förs – om vi vill ha något kvar av vår gemensamma välfärd. Politikerna kan attackera vår välfärd på bred front av en orsak, att vi inte protesterar och bjuder dem motstånd.

Runt om i världen kämpar människor för att försvara jobb, löner, pensioner och välfärd. Här i Sverige håller vi käften och accepterar allt. Socialisternas uppgift är att ändra på detta.

Styrelsen för Västerviks Socialistförening,
Johannes Regell, Marcus Jansson, Jacob Hoffsten,
Albin Jansson, Niklas Strömberg och Ove Gustavsson,
februari 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER