RSS

Vilken roll ska kvinnan spela i vår framtid? – Pardis Rahmanfard

tor, mar 8, 2012

Texter, Världen runt omkring oss

Varje år firar vi den internationella kvinnodagen den 8 mars med stor pompa och ståt. 1910 föreslog Clara Zetkin vid Andra internationalens kongress i Köpenhamn att en internationell kvinnodag skulle införas. Året därpå protesterade kvinnor i olika länder för sina rättigheter framförallt rösträtt.

Clara Zetkin var utan tvekan bland de mest framstående marxistiska analytiker av kvinnoförtrycket och de ojämlika ekonomiska villkoren för kvinnor.
Hon var ledande i kampen för att få kvinnlig rösträtt, lika lön för lika arbete och offentlig barnomsorg. Zetkin relaterade kvinnornas kamp till den internationella arbetarrörelsen.
Hon menade att det enda sättet för kvinnor att uppnå frigörelse är att förenande av kvinnor och män i arbetarklassen tillsammans under socialistisk fana. Hon menade att ingen kvinnlig frigörelse är möjlig annat än i ett socialistiskt samhälle.

I dag ser vi att män har högre lön än kvinnor för samma arbete. Med andra ord finns det löneskillnader mellan könen. Att kvinnor tjänar mindre än män orsakas av diskriminering och patriarkala strukturer i det kapitalistiska samhället.

Om vi inte vill se detta fortgå hur kan vi då ändra på det? Om män och kvinnor istället hade haft lika lön för samma arbete så skulle det vara enade. Skillnaderna i lön är ett problem skapat av kapitalisterna för att kunna hålla arbetarklassens löner nere, genom att kvinnor utgör ett låglöneproletariat. Vi som kvinnor måste vara medvetna och vara enade i vår kamp tillsammans med män i arbetarklassen.
Så länge kapitalismen härskar över världen kommer kvinnor alltid att vara förtryckta. Därför är socialismen, precis som Clara Zetkin menade, nödvändig för vår frigörelse som kvinnor.

Med de enorma nedskärningar av offentlig sektor som nu pågår över hela världen sedan 2008, från Tehran till Stockholm och tillbaka blir klasskillnaderna allt större. De rika blir rikare och fattiga fattigare. Klasskonflikter i väst och resten av världen kommer bli allt större och större.

Vilken roll skall kvinnan spela i denna framtid?
Kvinnor lever inte isolerade för sig själva. Kvinnan lever i världen precis som män. Och vi står inför gemensamma problem i en gemensam tid. Borgarna attackerar tillkämpade positioner på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Nedskärningspolitiken slår hårt mot kvinnor i arbetarklassen. Kvinnor är den största delen av personalen i den offentliga sektorn. Nedskärningarna innebär alltså direkta attacker mot kvinnors försörjning och därmed ekonomiska självständighet.

Jag tänker avsluta denna artikel med en hyllning till alla kämpande kvinnor världen över och ett citat av Internationella kvinnodagens grundare, Clara Zetkin från Internationella arbetarkongressen i Paris 1889:

“Vi erkänner inte någon särskild kvinnofråga – ja, vi erkänner inte någon speciell arbeterskefråga! (…) Kvinnans liksom hela mänsklighetens emancipation kommer uteslutande att bero på arbetets frigörelse från kapitalet. Endast i det socialistiska samhället kommer kvinnorna liksom arbetarna i full besittning av sina rättigheter. “

Länge leve 8 mars!

Pardis Rahmanfard,
Stockholm,
mars 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER