RSS

Demonstration och torgmöte för välfärd i Västervik

tis, mar 13, 2012

Aktiviteter

Lördagen den 10 mars anordnade Västerviks Socialistförening en demonstration och ett torgmöte. Parollen för arrangemanget var För välfärd också i framtiden – dra tillbaka sparkraven. Bakom tre röda fanor och den banderoll som så ofta syns på Västerviks gator med texen inga fler nedskärningar tågade demonstrationståget till trumvirvlar.

Demonstrationståget på väg mot centrum från Fängelsetorget. Foto: Agne Regell

Demonstrationståget bestod av runt 80 personer. Efter att ha tågat genom centrala Västervik gick tåget till Spötorget där många fler kommunmedborgare väntade. Mötesdeltagarna hälsades välkomna av Jacob Hoffsten som var mötets konfrencier.

Demonstrationståget påväg genom centrala Västervik. Foto: Agne Regell

Trubaduren Tommy Knyckare hälsades välkommen fram och spelade en låt för mötesdeltagarna som tog för sig av kaffe och fika.

Tommy Knyckare spelar vid mötet. Foto: Agne Regell

Efter Tommy Knyckare hälsades Albin Jansson upp i talarstolen. Albin Jansson är elev på Västerviks gymnasium och sitter i ledningen för Västerviks Socialistförening. Albin talade om situationen i dagens skola och vad de aktuella nedskärningarna på 33 miljoner kronor kommer innebära.

I skolan lär vi oss mindre och mindre, trots detta så ökar betygen. Med andra ord existerar det en betygsinflation i den svenska skolan. Man går idag i skolan för att få betyg så man kan få jobb, inte för att lära sig. Istället för att skolan erbjuder kunskap så erbjuder den oss en plats där lärare ser till att vi inte slår ihjäl varandra eller vandaliserar ute på gatan. Skolan fungerar som vilket dagis som helst, kunskapen får vi elever hitta på annat håll.

Jansson avslutade sitt tal med att konstatera följande:

Min slutsats av att kolla på dem nedskärningarna som försegår nu är enkel. Så länge vi fortsätter att titta åt andra hållet så kommer det aldrig att uppehöra. När vi inser att dessa nedskärningar drabbar oss alla måste vi också agera som en. Desto fler som sätter ner foten och säger stopp desto mer möjligt blir det att vända det åt det bättre.

Albin Jansson talar. Foto: Agne Regell


När Albin applåderats bort från talarstolen och Tommy Knyckare spelat ännu en gång gav Jacob Hoffsten ordet till sig själv. Hoffsten som studerar till sjuksköterska och även han sitter i ledningen för Västerviks Socialistförening behandlade i sitt tal det påstådda ”finansieringsproblem” som politikerna åtagit sig att ”lösa”.

Jacob Hoffsten i talarstolen. Foto: nyttarbetarparti.se

Politiker från höger till vänster säger alla samma sak när de tillfrågas om varför nedskärningarna sker. Nämligen: att pengarna är slut vi måste spara för att inte skapa problem för framtida generationer. Detta resonemang är till att börja med bakvänt då man vill Hjälpa kommande generationer genom att förstöra deras chans till en vettig utbildning och beröva de äldre generationerna deras livskvalitet.

Hoffsten menade i sitt tal att välfärdens problem inte alls är ekonomiska utan politiska. Pengarna finns men befolkningsmajoriteten, som också är beroende av välfärden känner inte sin egen makt, därför kan politikerna också attackera välfärden så som man gör och gjort i 20 år.

Den pengabrist som politikerna talar om är ett rent påhitt. Sveriges finansdepartement visar i sina prognoser om landets framtida ekonomiska läge att vår offentliga ekonomi går med enorma överskott, vilket det förväntas göra en god tid framöver, och sedan fortsätta uppåt!
Men kommunpolitikerna säger ju att pengarna är slut i kassan. Hur hänger det här ihop, kan man fråga sig.
Kommunens upplevda penningbrist beror inte bara på att Hjalmarsson och hans gäng i kommunfullmäktige gravt missköter kommuninnevånarnas gemensamma tillgångar. Bristen beror även på att staten, som sitter inne på de stora överskotten, sänker statsbidragen och på det sättet svälter ut vår välfärd bit för bit.
Denna välfärdsfientliga politik förs som en del i en borgerlig agenda för att ersätta vår offentliga välfärd med så kallad privat välfärd, där det är plånboken som styr kvalitén på din välfärd.

Efter att Tommy Knyckare spelat ännu en gång. Avslutade Jacob Hoffsten mötet med att konstatera att arbetet med försvaret av välfärdsinrättningar är långt ifrån avslutat.

Läs talen i sin helhet:
Albin Jansson – Om nedskärningarna inom skolan
Jacob Hoffsten – För välfärd också i framtiden

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER