RSS

Jacob Hoffsten – För välfärd också i framtiden

tis, mar 13, 2012

Tal

Tal hållet den 10/3 2012 på Spötorget i Västervik av Jacob Hoffsten, sjuksköterskestuderande och styrelseledamot för Västervik Socialistförening. Runt 15o personer deltog vid mötet.

Jaha, då står vi här igen, en samling medborgare rättmättigt förbannade över hur vår gemensamma välfärd förstörs inför våra ögon. Vi ser hur våra barns skolor plundras på såväl personal som medel till skolböcker.
Vi ser hur omsorgen om våra äldre försämras när hemtjänsttimmar ska pressas neroch personalen tvingas snåla med hygienartiklar.

Listan på försämringar kan göras lång. Man kan fråga sig vad det är för en kris som drabbat vårt samhälle. Förr fanns svält krig och epidemier.

Jacob Hoffsten i talarstolen. Foto: Agne Regell

Idag har vi drabbats av den borgerliga politiken, det är den som utgör vår kris. Den politik som förs i vårt land, såväl kommuner som landsting. Den politik som säger att vi måste spara pengar genom att avveckla vår välfärd för att undvika en ekonomisk katastrof.

Politiker från höger till vänster säger alla samma sak när de tillfrågas om varför nedskärningarna sker. Nämligen: pengarna är slut vi måste spara för att inte skapa problem för framtida generationer. Detta resonemang är till att börja med bakvänt då man vill Hjälpa kommande generationer genom att förstöra deras chans till en vettig utbildning och beröva de äldre generationerna deras livskvalitet. Resonemangets är dessutom även en lögn då det grundas på föreställningar om vår ekonomi som helt enkelt inte stämmer.

Den pengabrist som politikerna talar om är ett ren påhitt. Sveriges finansdepartement visar i sina prognoser om landets framtida ekonomiska läge att vår offentliga ekonomi går med enorma överskott, vilket det förväntas göra en god tid framöver, och sedan fortsätta uppåt!
Men kommunpolitikerna säger ju att pengarna är slut i kassan, hur hänger det här ihop? Kan man fråga sig.

Kommunens upplevda penningbrist beror inte bara på att Hjalmarsson och hans gäng i kommunfullmäktige gravt missköter kommuninnevånarnas gemensamma tillgångar. Bristen beror även på att staten, som sitter inne på de stora överskotten, sänker statsbidragen och på det sättet svälter ut vår välfärd bit för bit.

Denna välfärdsfientliga politik förs som en del i en borgerlig agenda för att ersätta vår offentliga välfärd med så kallad privat välfärd, där det är plånboken som styr kvalitén på din välfärd. De lyckas genomföra denna politik genom att hålla befolkningen i ett järngrepp av lögner om välfärdens ekonomiska förutsättningar så folk går med på de ständiga försämringarna.

Vi som står här vet hur det verkligen ligger till. Men de flesta av våra kamrater ute i stugor och lägenheter är fortfarande förblindade av propagandan. Om vi vill ha ett fortsatt välfärdssamhälle är det av yttersta vikt att vi hjälps åt att sprida kunskap om sakernas verkliga tillstånd.

Först när vi når insikt om vårt läge kan vi börja göra det som verkligen krävs för att vända denna negativa politik. Vi måste organisera ett aktivt politiskt motstånd mot nedskärningarna.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER