RSS

Västerviks Socialistförening firade sitt nionde årsmöte

tis, mar 13, 2012

Aktiviteter

Söndagen den 11 mars höll Västerviks Socialistförening sitt nionde årsmöte. Mötet hölls i det bokcafé som föreningen driver i södra delen av stan. Aktiva i föreningen tillsammans med sympatisörer valde ny styrelse, lyssnade till trubadurmusik och tal, åt smörgåstårta och diskuterade rörelsen framtid i Västervik.

Jacob Hoffsten och Tobias Nilsson leder mötet.
Foto: nyttarbetarparti.se

Som ordförande för mötet valdes Jacob Hoffsten och som sekreterare Tobias Nilsson. Under årsmötet avtackades Marcus Jansson och Ove Gustavsson för många års engagemang i föreningens styrelse. Tobias Nilsson och Alexandra Isaksson valdes in som ledamöter i de båda veteranernas ställe. Efter avtackningen höll Ove Gustavsson ett tal om sin syn på politiken i Sverige och Västervik. Han uttryckte glädje över att under flera år fått arbeta med ”så många och duktiga ungdomar”. Ove Gustavsson var tidigare ordförande för Socialistföreningen, han var under 1990-talet ordförande för LO-sektionen i Västervik och huvudskyddsombud på Bruket i Ankarsrum.

Avtackning av Marcus Jansson och Ove Gustavsson.
Foto: nyttarbetarparti.se

Efter val av ny styrelse och avtackning av avgående ledamöter lämnades ordet till Johannes Regell, ordförande för Västervik Socialistförening. Regell höll ett längre tal med kort genomgång av vad föreningen sysslat med under de nio år som gått, det nuvarande läget och tankar kring framtidens utmaningar. Regell menade att Socialistföreningen under de gångna nio åren bedrivet ett gott och omfattande opinionsarbete men att detta inte räcker för framtiden. Han menade att föreningen, som i Västerviks arbetarklassområden blev tredje största parti i det senaste valet, nu måste utveckla en praktisk betydelse för människor i deras liv.

Jag är övertygad om att det vi gjort genom åren har varit bra och korrekt. Men vi måste idag inse att det inte längre räcker med opinionsbildning och propaganda. Vi måste utveckla en praktisk betydelse i vardagen för de människor som redan stödjer oss. Först när vi har en praktisk betydelse i människors vardag kan vi bli den rörelse vi vill vara.

Johannes Regell talar om arbetarrörelsens nuvarande läge i Västervik.
Foto: nyttarbetarparti.se

Låt mig förtydliga vad jag menar med ett historiskt exempel. Den unga socialistiska arbetarrörelsen i Sverige använde sig också av propaganda för att vinna arbetarklassen till socialdemokratin vid slutet av 1800-talet. Detta skedde också, men inte för att den tidens arbetarklass låg hemma och läste Marx och tyckte att ”detta var en bra idé” som man samlades runt vår fana. Arbetarklassen blev socialistisk och slöt upp bakom socialdemokratin av praktiska skäl. Socialdemokraterna var dem som organiserade och bjöd kapitalisterna motstånd på arbetsplatserna, man vann genom detta segrar och därmed praktisk betydelse för arbetarklassen. Den socialistiska teorin blev därmed ett nödvändigt vapen för klassen i den praktiska kampen mot kapitalet. Inte tvärt om.

Jag menar att vi har precis samma utmaning framför oss. Vi skall inte sluta med flygbladsutdelningar och manifestationer tvärt om. Det jag säger är att om vi nöjer oss med detta kommer vi aldrig att komma längre.

Johannes pekade ut bostadsområdena och arbete i Hyresgästföreningen som ett lämpligt fält att vinna en praktisk betydelse i arbetarklassens liv. Han menade även att föreningen måste fortsätta och utveckla bildningsarbetet likaså kampen mot nedskärningarna av välfärden. När Regell talat färdigt spelade Tommy Knyckare ett par låtar innan mötet avslutades med smörgåstårta.

Tommy Knyckare spelar på mötet. Foto: nyttarbetarparti.se

Läs Johannes Regells tal i sin helhet:
Om den socialistiska arbetarrörelsens utmaningar i Västervik

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER