RSS

Om den växande barnfattigdomen i Sverige – L. Grenblad och O. Borg

I Sverige blir de ekonomiska klyftorna allt större, andelen barnfamiljer som lever i relativ fattigdom ökar. Detta faktum tycks gå moderaterna
obemärkt förbi.

Foto: Ingvar Karmhed Svd/Scanpix

När två moderata riksdagsledamöter från socialutskottet besökte RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) gjorde en
av ledamöterna ett märklig uttalande. Enligt rikstadsledamoten Isabella Jernbeck finns det inga fattiga i dagens Sverige. Ännu märkligare blir det
om man synar de konsekvenser hennes egen regerings förda politik har fått för samhället. År 1997 hade Sverige som högst andel barnfattigdom vilken
sedan minskade ända fram till år 2007. Barnfattigdomen är ett politiskt problem och en konsekvens av politiska beslut, det är knappast någon slump
att man efter valåret 2006 sett denna tragiska utveckling.

Enligt Rädda Barnens åttonde rapport om barnfattigdom som publicerades i år är en av orsakerna till den ökade fattigdomen (+ 5.2 procentenheter på 5 år) att den ekonomiska familjepolitiken blivit sämre på att jämna ut de ekonomiska klyftorna i samhället. Rädda Barnen menar att en allt större del av den ekonomiska familjepolitikens resurser gått till barnfamiljer som har det gott ställt medan de fattiga barnfamiljerna fått en allt mindre del av resurserna.

Isabella Jernbecks uttalande blir ännu mer skrämmande verklighetsfrånvänt när man tittar på de siffror som presenteras i rapporten. 2008 levde 11,5 procent av Sveriges alla barn i relativ fattigdom – denna siffra motsvarar över 220 000 barn. Idag tvingas dessutom många arbetslösa söka ekonomiskt bistånd (socialbidrag) då de inte har rätt till A-kassa. Arbetslösheten leder inte bara till fattiga vuxna, med dessa vuxna följer också ett stort antal barn som tvingas växa upp i det utanförskap som fattigdomen innebär.

Detta är ett problem man som politiker inte kan ”tycka bort”. Regeringen måste se konsekvenserna av sin förda politik, att påstå att problemen inte existerar är inte ens i närheten av en lösning.

Olle Borg, Linköpings Socialistförening
och Liselott Grenblad, ordf. Linköpings Socialistförening,
april 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER