RSS

Möte i Stockholm – Bryt dödläget!

mån, apr 2, 2012

Aktiviteter

Hur kan vi försvara oss mot nedskärningar och hur kan vi snacka ihop oss på jobbet? Försämrade arbetsvillkor, nedskärningar och privatiseringar drabbar oss som anställda och samhällsmedborgare. Hur kan vi försvara oss och hur får vi fart på oss själva och våra arbetskamrater? Exempel från våra verkligheter.

Välkommen på några timmars diskussion om hur vi kan försvara oss mot de försämringar som många av oss upplever på våra arbetsplatser och i samhället. Vi hoppas att vi genom att föra fram några exempel på vad vi kan göra lokalt kan få idéer, mod och inspiration till att få fler att våga gå samman och förändra läget.

Några av de inbjudna som berättar om sina erfarenheter är, Frances Tuuloskorpi, utifrån boken ”Hopsnackat” om hur man kan snacka ihop sig på jobbet. Gunnar Thorell, aktiv i försvaret av allmännyttan, Gunnar Westin, brevbärare, Skärholmen och Peo Eriksson, Arlandaterminalen, om neddragningar och större arbetsbörda på Posten Posten, Jacob Hoffsten, med erfarenhet av kamp mot nedskärningar inom offentliga sektorn i Västerviks kommun, Jannis Konstantis, om omorganisationer och underbemanning på Tunnelbanan och Patrik Olofsson, lagerarbetare, Jordbro om lagerarbetarnas kamp mot bemanningsföretag.
Alla intresserade är välkomna och vi kommer att lämna öppet för alla att vara med och ta upp sina erfarenheter och frågor!

Lördag den 14/4 2012
ABF-huset, Stockholm
Sveavägen 41, T- Rådmansgatan
Brantingrummet, 1 tr.
kl.10.00 – 15.30 c:a

Arr: Socialisterna i Stockholm
i samarbete med Arbetarsocialisternas organisation och ABF, Stockholm

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER