RSS

Ungdomsarbetslösheten och pensionsåldern – Alexander Bergqvist

ons, apr 4, 2012

Texter, Världen runt omkring oss

Trots alliansens löften är ungdomsarbetslösheten i Sverige fortsatt väldigt hög. Bakom siffrorna står tusentals unga som aldrig givits chansen att på allvar påbörja ett tryggt vuxenliv. Samtidigt menar alliansen att pensionsåldern ska höjas, vilket är högst motsägelsefullt. Förutom att man efter ett långt arbetsliv förtjänar att få ägna sig åt sina intressen, är det också dags att lämna över stafettpinnen till nästa generation.

Värt att nämna är även att den faktiska pensionsåldern inom LO idag är 62 år. En höjning till t.ex 72 år vilket föreslagits från borgerligt håll blir alltså bara ett sätt att garantera de som orkar jobba till 65 större chans till förslitningsskador.

Höjd pensionsålder innebär också att det dröjer ännu längre innan den nya generationen kan byta av och ta klivet in i arbetslivet, därmed förstärks också det vakuum utanför arbete som många unga är fast i.

Den borgerliga idén om högre pensionsålder gör dessutom en logisk kullerbytta; detta ökar utbudet av arbetskraft, inte arbetsgivarnas efterfrågan. Idag har vi en massarbetslöshet, vilket innebär att det akuta problemet inte är brist på arbetskraft utan tvärt om. Att höja pensionsåldern kommer med andra ord inte ge fler arbetade timmar utan bara förhindra att arbetslösa får jobb.

Alexander Bergqvist
Kindas Lokalgrupp av Socialisterna,
april 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER