RSS

Fullt stöd till Handels krav! – A. Gruvaeus, L. Grenblad och J. Regell

Avtalsrörelsen 2012 har i mycket varit likadan som den under de tidigare åren. Arbetsgivarorganisationerna går ut med ett skambud till löneökning som de sedan går med på att höja något och under stort knorr. Alla eftergifter görs medan man intensivt baktalar fackliga organisationer och kallar vi arbetandes krav för samhällsfarliga. Samtidigt fortsätter de gigantiska vinstutbetalningarna och arbetsgivarnas makt stärks politiskt. De visar tydligt att om företaget går bra betyder det inte per definition mer till medarbetare.

Utvecklingen har gått så långt och arbetsgivarna är så självsäkra att de inte längre anser sig behöva tillmötesgå facket som en likvärdig part. Likvärdiga parter är man när båda har jämnstarka maktmedel att använda. Arbetstagarsidan har valt att inte använda sina maktmedel, medans arbetsgivarna har kört sina varma.

Därför är det positivt att Handels väljer att lägga ett varsel om konflikt, låt vara att kravet gäller att få tillbaka Svensk Handel till förhandlingsbordet. Det är ett steg i rätt riktning om konflikten genomförs och man lyckas. Även att kravet i princip gäller att få arbetsgivarna att respektera den praxis som finns efter Saltsjöbadsavtalet.

Vi önskar Handels medlemmar all lycka och hoppas att man fortsätter att kämpa även efter man lyckas få arbetsgivarna ner vid förhandlingsbordet!

Axel Gruvaeus,
kommunfullmäktigeledamot för Socialisterna – Välfärdspartiet i Kinda kommun.

Liselott Grenblad,
ordförande Linköpings Socialistförening

Johannes Regell,
ordf. Västervik Socialistförening
tillika ledamot av Västerviks kommunfullmäktige för Socialisterna – Välfärdspartiet

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER