RSS

Ännu ett förkastligt beslut – Rickard Altin

Återigen har den borgerliga kommunledningen tagit ett förkastligt beslut, som på sikt kommer att rasera den ringa mängd klanderfri välfärd vår kommun innehar. När de borgerliga med kommunalrådet Magnus Sjödin (M) i spetsen, ­talar om valfrihet som en av anledningarna till att konkurrensutsätta personlig assistans inom Sundsvalls kommuns regi, är det som att beskåda kejsaren utan ­kläder.

Om man nu så innerligt vill bedriva konkurrensmässig verksamhet och värnar om det luftslott som den fria marknaden är och förblir, borde man rimligtvis fortfarande ha kvar kommunen som utförare och val.

När bevisligen en tredjedel av dom människor som är i behov av personlig assistans i kommunen har valt denna som vårdgivare, kan man ej bedriva denna form av förmynderi.
Det är ett obefogat beslut och en demokratisk satir.

Men lika förbannat sker det framför våra ögon, för detta sparar kommunen 5,2 miljoner kr per år enligt den så kallade koalitionen. För tydligen får inte vård kosta pengar utan man skall bara kunna tjäna pengar på den, ­anser dom borgerliga.

Välfärden i Sundsvall är en vara till försäljning och kommunen är ett lågprisvaruhus.
Denna plundring och slakt av vår gemensamma välfärd måste omedelbart upphöra! Lika välfärd till alla samhällets medborgare på lika villkor!

Rickard Altin,
Sundsvalls Socialistförening,
april 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER