RSS

Centerpartiets krigsförklaring – J. Hägglund, M. Atlegrim, J. Regell & A. Isaksson

tor, apr 19, 2012

Texter, Världen runt omkring oss

Först krävde Folkpartiet sänkta löner för ungdomar inom offentlig sektor. Detta angrepp på lönerna tillfredsställde dock inte Centern. I ett desperat försök att profilera sig vill C dels sänka ingångslönerna både i privat och offentlig sektor, dels sänka dem för alla åldersgrupper – alltså även vuxna! Speciellt pekar Centerpartiet ut ”lågutbildade” och ”vissa invandrare”. Sänkningen ska uppgå till 20-25 procent, i vissa branscher ännu mer. Förslaget är häpnadsväckande provokativt från ett parti som framstår som allt mer extremt.

Centern hänvisar till den lika gamla som felaktiga teorin att lägre löner gör att företagen kan anställa fler. Men höga löner eller brist på lönsamhet är knappast orsakerna till arbetslösheten. År 2011 gjorde 70 svenska storföretag en sammanlagd vinst på 468 miljarder kronor. Samtidigt (2010) uppmättes de lägsta löneökningarna i Sverige på 55 år. Om lönerna släpar efter ytterligare kommer företagen inte att anställa fler – utan bara att ta ut ännu större vinster. SME-direkt räknar med att den sammanlagda aktieutdelningen i år kan komma att uppgå till 170 miljarder kronor.

Att Centern lägger sitt lönesänkarförslag just nu, under avtalsrörelsen, visar dock att det inte handlar om någon teori för att minska arbetslösheten. Syftet är istället att stärka arbetsgivarsidan i löneförhandlingarna. Logiken är följande: ”Om ni inte går med på arbetsgivarsidans bud med låga löneökningar kan regeringen sänka era löner istället”.

Förslaget om sänkta löner från Centerpartiet är ett bevis på att partiet slutgiltigt brutit med sin historia som borgerligt folkrörelseparti. Dagens partiledning, Stureplanscentern, präglas av extrema högeridéer. Det är länge sedan partiet stod för yrkeslivserfarenhet och en insikt i glesbygdens problem. Samtidigt har partiet väljare blivit allt färre. Krigsförklaringen från Centerpartiet mot alla löntagare, och speciellt mot ”lågutbildade och ”vissa invandrare”, är ett tydligt tecken på desperationen inom ett parti som förlorat sin själ. Nu återstår för fackföreningar, ungdomar och den politiska oppositionen att se till att Centern också förlorar sin plats i riksdagen efter valet 2014.

Jan Hägglund
Marika Atlegrim
Arbetarpartiet (f.d Rättvisepartiet Offensiv)

Johannes Regell
Alexandra Isaksson
Västerviks Socialistförening

April 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER