RSS

Öppet brev till GS-fackets förbundsstyrelse från arbetarna på Totebo AB

Detta brev är tvunget att skrivas då vi har kommit till ett läge där fackföreningen på ett allvarligt sätt inte bara börjat, utan även har tappat sin trovärdighet och legitimitet. Vi befinner oss i nuläget i en situation med en regering som på många sätt försöker att försvaga oss. Det finns inte mycket i dagsläget som talar för att det ska komma någon utomstående till vår räddning. Vi måste helt enkelt ta saken i egna händer och värna våra rättigheter och avtal. Vad gör då fackföreningen GS?

Planmöbelfabriken Totebo AB. Foto: nyttarbetarparti.se

Ja, det kan man som vanlig medlem verkligen fråga sig. Man satsar energi, kraft och pengar på en hel rad åtgärder som inte har med den primära fackliga kampen att göra. Kontokort, försäkringspaket mm, allt för att inte behöva ta i de väsentliga frågorna som det i dagsläget inte råder brist på. En sådan fråga som totalt ignorerats är frågan om varför det inte kostar pengar att lägga ner ett företag i Sverige som det gör i många andra länder i Europa. Detta är av yttersta vikt att ändra på istället för andra i sammanhanget oviktiga frågor. Fackföreningarna har gått från kamporganisationer till administrativa organisationer under senare tid, och vi vanliga medlemmar kan alla med förfäran se vad detta lett till. Man skryter med att vi har den högsta anslutningsgraden i världen, men det saknar totalt relevans när både fackföreningen och arbetsgivaren vet att vi totalt saknar bett. -Varför skulle vi annars ha accepterat försämring på försämring på försämring? Vem försöker ni lura? Arbetsgivarorganisationerna lär ju knappast gå på det. Medlemmarna har börjat genomskåda situationen, så vem kvarstår?

Man kan ju undra om ni i Stockholm inte har fått det lite för bra och tappat hela den fackliga visionen. Ni tjänar inte så dåligt och sitter ganska tryggt på era flotta kontor, faktum är att ni nog har mer gemensamt med de personer som ni förhandlar mot än med oss arbetare på golvet som betalar era löner. Kom ihåg att det är ett förtroendeuppdrag som ni har åtagit er, ni måste ställa er frågan om ni verkligen brinner för detta, annars bör ni snarast lämna över stafettpinnen till någon som verkligen vill kämpa, och inte bara acceptera. Som läget är nu finns det mängder av försämringar som har genomförts och som kommer att genomföras helt i det tysta. Fackföreningarna inklusive GS håller sig otroligt passiva och hörs inte alls i detta läge, och om det kommer någon liten protest så är den så klen och betydelselös så ingen märker något.

Ett exempel på vad vi anser viktigt att förändra nu när arbetsgivarsidan vill förhandla allt mer lokalt är att flytta ner strejkrätten på lokal eller avdelningsnivå, annars finns det ju inga som helst muskler att sätta emot vid en förhandling.

Nej, som det är nu så lever de flesta svenska fackföreningar, inklusive GS, på gamla meriter. Man förvaltar de vinningar som våra förfäder TILLKÄMPAT sig, (alltså inte fått som vissa verkar tro…), och det värsta är att denna förvaltning går så dåligt att försämringarna bara blir fler och fler… Förstår ni inte att det inte är fler passiva medlemmar som i första hand behövs utan en ledning som kan visa handlingskraft i de riktiga fackliga frågorna och som kan engagera medlemmarna? Ett väldigt bra exempel på hur man får medlemmar att tappa förtroendet för en fackförening är att låtsas att den har en styrka, men när det blir allvar så visar det sig att denna såkallade styrka bara var något som fanns på papperet, dvs en ren illusion. Vi kan omöjligt tro att ni inte är medvetna om detta, och om ni skulle förneka så är det bara det yttersta beviset på att fackledningen inte lever på samma planet som gräsrötterna och då är det sorgligt nog så att totalhaveriet är nära.

Det som vi medlemmar nu kräver är att ni omedelbart börjar att agera som en riktig fackföreningsledning och engagera er åt VIKTIGA och RELEVANTA fackliga frågor och slutar att gömma er på era kontor uppe i Stockholm. Är ni rädda för att ta kampen så stig snarast åt sidan, vi som betalar flera hundra kronor i månaden i fackavgift är inte intresserade av att ha några halvtaskiga förvaltare i ledande positioner, vi vill ha personer som vet hur facklig kamp skall bedrivas!

En ständigt återkommande punkt är att medlemmar tycker att medlemsavgiften är för hög. Men här är vi är ense om att en fackavgift på 1 (en) krona är dyr om fackföreningen är kass, likaså att en avgift på låt oss säga 2000 sek /mån är billig om föreningen däremot är bra och levererar vad medlemmarna förväntar sig. Och med tanke på vad vi nu betalar så förutsätter vi en respons på detta brev.

Brevet är enhälligt antaget av GS- verkstadsklubbs årsmöte på Totebo AB,
februari 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER