RSS

Renzo Aneröd – Första maj 2012

lör, maj 5, 2012

Tal

Tal hållet den 1/5 2012 i Västerviks Stadspark av Renzo Aneröd, författare och dokumentärfilmare från Göteborg. Vid 2012 års första majfirande deltog strax över 100 personer.

Kamrater och gott folk.
Det är en ära att vara här i Västervik idag och tala för Socialisterna. Jag har länge saknat en ny kraft som kan skaka liv i arbetarrörelsen. För det är något som behövs idag.

Nyliberalismen har slagit mycket hårt dom senaste årtiondena. Ända sedan 1980-talet när högervågen satte igång och folkhemmet skulle raseras så har arbetarrörelsen backat, och backat och backat. Den har backat så lång att den inte längre vet vad den var från början eller varför den en gång startade.

Men jag ska nu ta och påminna om varför arbetarrörelsen en gång startade för över hundra år sedan.
Sverige var då en nationalistisk kungamakt och folket levde i en religiös diktatur där man tvingades lära sig katekesen utantill. Prästerskapet, adeln och borgerligheten sög ut varenda droppe av vår heder. Vi var då kuvade av ett tusenårigt förtryck och överheten var trygg med att så skulle det alltid förbli.

Renzo Aneröd, första maj 2012, Västerviks Stadspark. Foto: nyttarbetarparti.se

Men! När det var som värst då började massorna långsamt och målmedvetet att formera sig. Smått till en början. August Palm, Axel Danielsson, Kata Dahlström och andra pionjärer reste runt och agiterade. Dom startade föreningar, tidningar och klubbar. Trots risken att fängslas av makten. Och dom fängslades också. Makten blev plötsligt livrädda för den nya rörelsen. Dom blev rädda för sina undersåtar som inte längre fann sig vid att vara undersåtar.

För rörelsen gick inte att stoppa. Den växte till en lavin genom demonstrationer, strejker, massmöten och en benhård vilja att göra upp med gamla hierarkier. Kunganationalismen, den auktoritära religionen, superiet, kriminaliteten, ojämlikheten och klassamhället skulle vältas över ända och istället skulle ett nytt samhälle byggas.

Och det gjorde det också. Det nya samhället växte långsamt och tålmodigt fram. Med hjälp av folkrörelserna. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, arbetarkulturen, folkbildningen, och senare kom musikrörelsen, kvinnorörelsen, fredsrörelsen och så vidare.

Och år 1980 var Sverige världens bästa land. Vi var det landet i världen med högst levnadsstandard, minst klassklyftor och mest jämlikhet. Sverige hade då alla möjligheter att ta nästa steg i utvecklingen. Att bli det första landet i historien att skapa en verklig demokratisk socialism och så småningom om ett klasslöst samhälle där alla människor föds med samma möjligheter och med samma framtidstro. Men! Så blev det ju inte som alla vet!

Istället gick nyliberalismen till full motattack. Den startade med Ronald Reagan och Milton Freidman i USA och Margret Thatcher i England. I Sverige startade nyliberalismen från arbetsgivarföreningen för att sedan ta sig rakt in i hjärtat av arbetarrörelsens företrädare. Genom förrädare som Kjell-Olof Feldt och Erik Åsbrink lyckades man hugga arbetarrörelsen i ryggen och så småningom lämna över ett skadeskjutet folkhemsbygge till borgerligheten som bara behövde ge dödsstöten och så var det klart! Hundra års kamp! Borta!

Och nu står vi här med resultatet. Ökad barnfattigdom, hemlöshet, missbruk, kriminalitet, förvirring, otrygghet. Människor slår blint omkring sig och letar fiender, letar orsaker till samhällsförfallet, letar efter någon som skall få betala för ens egna tragedier.

Människor söker också något att ty sig till. Söker någon som har svaret. Svaret på vem man är. På vad man tillhör. Vilka som är ens gemenskap. Man söker sig tillbaks till religioner, till sin etniska grupp, sin nation, sin klan, sitt brödraskap och sitt systerskap.
Man hittar ibland extremismen, fanatismen. Man försöker finna ett logiskt sammanhang på varför världen är som den är. Man tyr sig till konspirationsteorier, till sekter, till subkulturer, till grupper som ger enkla svar.

Människan har idag blivit till en rotlös vara i ett globalt pengasystem där man saknar makt och inflytande över sin vardag och sin framtid. Vi är alltså tillbaka i där vi var för över hundra år sedan.

Men med en stor skillnad. Vi har mycket mer kunskap och erfarenhet. Vår själsliga och tekniska utveckling är oändligt mycket större. Evolutionen har obönhörligen lett oss framåt. Alltså står vi väl rustade för vår historiska uppgift. Vår uppgift att fånga upp människors längtan. Vår uppgift att skapa en ny arbetarrörelse.

Kamrater och kära vänner, jag ska nu berätta hur en ny arbetarrörelse kan se ut.
För att lyckas bygga en ny rörelse som är stark och bestående måste alla delar av människans behov vara med.

Rörelsen måste stå stadigt i arbetarklassen och på arbetsplatserna. Det är här den huvudsakliga kampen sker och det är här som kärnan i samhällets välfärd skapas.
Tolkningsföreträdet skall ligga hos människorna på arbetsplatserna.
En arbetarrörelse skall aldrig vika ner sig. Kampen för högre löner, mot bemanningsföretag och försämrade villkor skall vara benhård. Solidariteten mellan olika yrken måste stärkas. Användningen av strejker och sympatistrejker skall bli till en norm.

Men liksom människan inte endast består av skelett och blodomlopp, består heller inte arbetarrörelsen enbart av produktion för basal överlevnad.
Människan är Kropp, Intellekt och Själ. Så bör också den nya arbetarrörelsen vara.

För det duger inte att arbetarklassen dör tidigare än andra grupper på grund av förslitningsskador, alkoholism, fetma, utbrändhet eller psykisk ohälsa.
Arbetarrörelsen bör inspirera till ett sunt leverne med fysisk träning, hälsosam mat och en nykter och drogfri livsstil.
Vi bör bygga upp idrottsföreningar och egna gymanläggningar.
Målet måste vara att arbetarrörelsen och arbetarklassen är dom starkaste och sundaste människorna av alla, samt att vi producerar dom främsta elitatleterna inom idrotten.

Och Intellektuellt har arbetarrörelsen en tradition av att fostrat fram dom främsta uttolkarna av samhället och de främsta tänkarna. Så måste ske även i framtiden.
Skolning, läsande, skrivande och studerande bör vara en ledstjärna i kampen. Studiecirklar, internetbaserade eller traditionella, bör utökas och möjligheten att läsa högskolekurser på distans under arbetstid måste finnas.
Utbildning är otroligt viktigt! En obildad arbetarklass är förödande för framtiden och kan driva in arbetare i lättköpta politiska rörelser och religiösa grupper.

Dessutom måste arbetarkulturen utvecklas och starka band mellan författare och intellektuella med bakgrund i arbetarklassen måste skapas. Här har Sverige mycket stolta traditioner med statar- och proletärförfattarna på 1900-talet. Utan arbetarkultur blir arbetarrörelsen själlös. Och utan en stark arbetarrörelse finns det ingen arbetarkultur.

Och själen. vi får inte glömma själen. Vårt inre.
Att vårda och ta hand om själen är en nödvändighet för människan som helhet och för arbetarrörelsen som en visionär rörelse.
Man bör man stimulera till att vara ute i naturen för att känna sig som en helhet och för att hämta kraft från jorden och universum. För det är lätt att bli alienerad i ett modernt samhälle.
För återigen:
Människan är en helhet och därför måste allt inom oss tillfredsställas. Såväl tekniken som andligheten. Vi skall aldrig nöja oss med mindre än allt.

När vi skapat den helhet, först då finns det en arbetarrörelse stark nog att kunna konkurrera ut religiösa, nationalistiska, etniska, kulturella och kriminella grupper.

Det är först när arbetarrörelsen har en obändig och magnetisk identitet som människor vill vara en del av rörelsen. Det är först då som arbetarrörelsen är redo att åter styra ett samhälle.
Det kräver mycket. Det kräver att vi är lojala med varandra och det kräver att vi tänker stort.
Vi ser utanför det man kallar boxen. Vi måste tänka att ingenting är omöjlig. Vi måste tänka att universum är med oss.

För målet måste vara att arbetarrörelsen blir så stark att vi tar över världen.
Därefter avskaffar vi klasserna och vår klassidentitet behövs inte längre.
Vår identitet blir då människan och kärleken. Vi blir äntligen fria.
Och det är den drömmen som ger oss alla drivkraften att fortsätta till vårt gemensamma mål.

Länge leve den nya arbetarrörelsen!
Tack för mig.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER