RSS

Hundratals arga postanställda tågade genom Stockholm i protest mot nedskärningar och försämrade arbetsvillkor (Film)

tor, maj 31, 2012

Aktiviteter

Med plakattexter som: ”Don´t mess with the postman”, ”Måste vi strejka eller…?”, ”Privatisering ger sämre service”, ”Återreglera postmarknaden”, samt den klassiska: ”Vi om några vet var du bor!”, tågade flera hundra brevbärare, terminalarbetare och andra postanställda runt på ett sommarvamt Södermalm i Stockholm i lördags. Framför allt brevbärare från de centrala och södra delarna av Stockholm, men även terminalarbetare och tillresta postisar från andra orter deltog.

Brevbärare och terminalarbetare demonstrerar. Foto: nyttarbetarparti.se

För nästan exakt ett år sedan genomfördes en demonstration på samma plats och nu, liksom då, protesterade man mot de allt tuffare arbetsvillkoren för de postanställda och den därav allt sämre postservicen för allmänheten. Skillnaden i år var att SEKO, det fackförbund som organiserar flertalet av de anställda på Posten, till fullo ställt sig bakom protestdemonstrationen och framför allt har de lokala brevbärarklubbarna i centrala och södra Stockholm engagerat sig starkare.

Ulf Brandt, facklig veteran från SEKO Stockholm, agerade konferencier och hälsade alla som samlats på Slussen välkomna och förklarade syftet med demonstrationen; att lyfta fram hur de postanställda idag har en arbetsmiljö och arbetsvillkor som inte kan accepteras.

Alf Mellström, ordförande SEKO Posten talar. Foto: nyttarbetarparti.se

Först ut bland talarna var Alf ”Affe” Mellström, ordförande för SEKO Posten, SEKO.s branschorganisation för postanställda. Affe uttryckte sitt fulla stöd för demonstrationen och betonade att det var dags att räta på ryggen, både medlemmarna och de fackligt förtroendevalda. En grundläggande orsak till situationen för de postanställda och den därmed försämrade postservicen för allmänheten står att finna i den svenska postlagsstiftningen som tidigt gick långt utöver EU:s direktiv vad gäller s.k. liberalisering av postbranschen. Detta har inneburit att vi har tappat 100-tals jobb per år, och att den nu svensk-danska Post Nord tvingas konkurrera med norska posten som fortfarande har monopol på hemmaplan. Detta är inte okej menade Affe. Det går inte att ha denna snedvridna konkurrens och dessutom hela tiden kräva större vinst av posten. Politikerna måste välja en fullgod postservice eller vinstkrav. Väljer man att kräva vinst så kommer det ofelbart att gå ut över de anställda och servicen till allmänheten. Man måste istället återskapa en postlagstiftning som gynnar de anställda. Han menade också att talet om att postmängden minskar förvisso är sant men att antalet anställda på posten har minskat än mer, samtidigt som den oadresserade reklamen ökat rejält. Trycket ute på arbetsplatserna har ökat rejält. Effekten blir att det blir omöjligt för de anställda att klara servicekraven. Affe var delvis självkritisk till hur SEKO agerat och menade på att vi nu alla måste bli bättre på att vara ute och mobilisera på arbetsplatserna. Affe avslutade med att kräva rimlig bemanning med heltid och fasta anställningar på postkontoren så att vi både klarar servicekraven och har en anständig arbetssituation och får bort alla konstiga skitanställningar, bemanningsföretag och påtvingad övertid.

Därefter gav SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén en kort hälsning och agiterade för att få folk att organisera sig.

”För är vi många får vi makt och med makt kan man flytta berg och med makt kan man till och med flytta postens ledning”.

Därefter antog mötet ett uttalande som även riktade sig till den pågående LO-kongressen och dess nyvalda ledning, ett uttalande som gick ut på att LO måste ta striden och flytta fram positionerna, och våga mobilisera; börjar man kämpa kommer man att få med sig ungdomen också.

Därefter var det brevbäraren Gunnar Westins tur att tala. Gunnar är en av de mest drivande av initiativtagarna till demonstrationen både i år och förra året. Gunnar är även ordförande i SEKO:s lokala sektion i Skärholmen/Hägersten.

Gunnar höll ett mycket engagerat tal och började med att kommentera vad en Fredrik Nilsson, regionchef Posten Stockholm, hade sagt apropå brevbärarnas ohållbara arbetssituation; ”Vad vi måste få till i högre utsträckning är involvering och dialog med våra medarbetare så att vi tillsammans förstår hur vi ska agera framåt.”

Gunnar Westin, sektionsordförande SEKO Skärholmen/Hägersten, talar. Foto: nyttarbetarparti.se

Gunnar menade att det var ett hyckleri utan motstycke, och att Postens produktionschef, Peter Brännström förra året var ärligare när han sa ”Vi kan se det som att vi bara har en väg att gå – nedåt.”
Gunnar hälsade till alla postens chefer att;

”Vi är fruktansvärt trötta på att gå framåt, uppåt och nedåt i det tempo som ni tvingar oss brevbärare till. Vi är trötta på utvecklingen bakåt som ni driver framåt med varje ny budgetplan och varje ny omorganisation som era skrivbordsbyråkrater tar fram.”

Apropå den ”dialog” som postens chefer säger sig vilja pracka på sina anställda frågade sig Gunnar:

”För vad ska vi ha en dialog om när det enda som står på dagordningen är fortsatta besparingar och nedskärningar?”

Gunnar fortsatte med att beskriva sin och sina arbetskamraters frustration över arbetsvillkoren på Posten.

”Jag är trött över att se hur mina arbetskamrater tvingas att stressa varje dag på jobbet för att hinna med utdelningen. Det är ledsamt att se vänner som bryts ned, som blir deprimerade och som tappar tron på sig själva som ett resultat av känslan av otillräcklighet. Det gör mig ont i hjärtat att se mina äldre kamrater, varav många gett hela sina yrkesliv åt Posten, behandlas som djur i produktionen. Arbetskamrater som kunde vara min egen mamma tvingas springa på distrikt som fullständigt tar kraften ur mig, som fortfarande är ung. Och ilskan vi känner är stor när våra visstidsanställda kamrater sägs upp lagom till 2-årsgränsen och kastas ut i arbetslöshet trots att de behövs. Trots att de har familjer med barn som ska försörjas. Ska vi ha förståelse för en sådan behandling? Tror ni att vi saknar känslor? Det gör vi inte. För det ska ni veta, att vi är människor, inte maskiner!”

Gunnar riktade sig därefter till alla de församlade postanställda och uttryckte hur glädjande och stärkande det var att så många samlats men poängterade att det är en lång och svår kamp, att många känner sig uppgivna och har svårt att tro på förändring.

”Men det duger inte längre att vi går med böjda huvuden. Det är hög tid att vi börjar ta ansvar – för oss själva och för varandra. Därför är det dags att vi organiserar och engagerar oss tillsammans.”

Gunnar avslutade med att uttrycka sin glädje över att de lokala SEKO-klubbarna helhjärtat givit sitt stöd och bidrag till demonstrationen och även att SEKO centralt gett sitt stöd, och uppmanade till sist Alf Mellström och de som nu ligger i förhandlingar med Posten i den pågående avtalsrörelsen att lita fullt ut på brevbärarnas styrka, och att inte dra sig för att utnyttja den till fullo för att säkerställa att vårt förbund marscherar i takt med tidens krav! ”Det är dags att vi lär oss att fightas!”

Efter Gunnars tal läste kallskänkan och poeten Jenny Wrangborg upp en stark dikt som speglade våra liv i väntan på kommande strider.

”I tider – när det inte är strider – gör det lika ont i handlederna för den fastanställde som den timanställde…”

Jenny Wrangborg, kallskänka och poet läser en dikt. Foto: nyttarbetarparti.se

Riksdagskvinnan (s) och f.d. brevbäraren, Eva-Lena Jansson anklagade den borgerliga regeringen för att driva på för en börsintroduktion av Posten – något som skulle öka vinstkraven ännu mer. Eva-Lena kunde även vittna om den bristande kvaliteten och underbemanningen på de postutdelningskontor hon besökt nyligen.

Efter att hip hop/reggae – gruppen Slag från Hjärtat med tung-gung skickat ut sitt tunga budskap, avlöpte demonstrationen från Slussen. Till tonerna av bland annat Internationalen framförda av postorkestern ringlade demonstrationståget runt Södermalm med närmare 400 arga och högröstade postisar. Slagord som; ”Vi är människor – inga maskiner” och ”Ja till postutdelning – nej till börsutdelning” ekade mellan väggarna. Många av de lördagslediga Stockholmarna uppmärksammade demonstrationen och uttryckte till en början förvåning men också gillande och applåderande.

Slag från hjärtat. Foto: nyttarbetarparti.se

Väl tillbaka vid Slussen talade Janne Åhman från SEKOs postklubb på Terminalerna i Stockholm utifrån de förändrade regelverk som styrt postbranscherna inom EU i en alltmer nyliberal och konkurrensutsatt riktning, med bolagisering och avskaffande av brevmonopol, vilket enligt Janne genomförts för det första för att de stora kunderna skulle ges lägre avgifter och för det andra privata kapitalägare ges möjlighet att berika sig även på postverksamheten.

Janne Åhman från SEKOs postklubb för terminalerna i Stockholm. Foto: nyttarbetarparti.se

Janne menade att ”Kalaset har betalats av oss som gör jobbet och av den stora massan av mindre privat- och företagskunder. Vi har fått sämre anställningsvillkor och de har fått ett dyrare porto och får finna sig i en sämre service.” Janne avslutade med att citera New York Metro Area Postal Union, som organiserar terminalarbetarna i New York, när de i november i fjol uttalade sitt stöd för Occupy Wall Street-rörelsen och fördömde myndigheternas hårda tag mot demonstranterna: “Occupy Wall Street går i spetsen för den folkliga rörelse som kräver rättvisa och utkräver ansvar, det är mer än en fysisk plats, det är en idé som inte kan stoppas”. Låt därför vår demonstration, och de krav vi ställer i den, växa till en idé som inte kan stoppas!

Sist, men inte minst, talade Annika Sylwan, brevbärare och ordförande för SEKOs postklubb i city, Annika berättade upprört om arbetskamrater som känner sig tvingade att arbeta 10 – 12 timmar om dagen och inte längre har nån fritid. Annika uppmanade alla att stötta varandra i att jobba rätt, se till att man tar sina raster och pauser och inte jobbar över när man inte orkar!
Innan mötet och demonstrationen avslutades körde Slag från Hjärtat ytterligare än omgång med en låten ”Hårdare tider”, och gruppen avslutade med att uppmana postarbetarna att fortsätta kampen.

Annika Sylwan, brevbärare och ordförande för SEKOs postklubb i city. Foto: nyttarbetarparti.se

I ett uttalande från SEKOs postklubbar i Stockholm efter demonstrationen skriver man bland annat så här:

Med närmare 400 deltagare var demonstrationen ett viktigt bevis för att SEKOs fackliga klubbar i Stockholmsområdet kan agera tillsammans och därtill räkna med god uppslutning. De många postisar som rest från andra städer vittnade dessutom om att arrangemanget gett eko bland brevbärare i andra delar av landet. Det bådar sammantaget gott för framtiden.
Vi hoppas förstås att detta kan bidra till ett ökat engagemang på arbetsplatserna, och kommer att göra vad vi kan tillsammans för att stödja en sådan utveckling. Det är där vårt arbete för bättre arbetsvillkor och säkrare anställningar måste föras. Vi måste, var och en, ta strid för vår rätt till ett arbete som inte bryter ner oss utan som ger oss en möjlighet att försörja oss till pension. Facket är inte de förtroendevalda utan alla som är med, vår styrka är att vi är många.
Ett viktigt steg mot ökat samarbete mellan de arrangerande klubbarna har nu tagits, och detta ska vi givetvis bygga vidare på. Att solen dessutom sken så vackert denna dag var mycket passande. Från mörkret stiga vi mot ljuset.
Kampen fortsätter!
SEKOs Postklubbar i Stockholm

Kortare film från dagen:

Längre film från dagen (Teve Kollektivet HD):

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER