RSS

Historien är inte slut bara för att Socialdemokratin är det – Johannes Regell

Den 14 juni tillkännagavs att Västerviks socialdemokrati nu fullt ut och öppet gör gemensam sak med Harald Hjalmarsson och hans moderater. Man ”lägger ideologierna åt sidan”, som Tomas Kronståhl uttrycker det, och lägger fram en gemensam budget. Vad kan man som socialist säga om detta?

För det första att detta oheliga äktenskap mellan Hjalmarsson och Kronståhl och deras partier inte alls är förvånande. I flera år har vi socialister hävdat att socialdemokratin inte utgjort annat än en låtsasopposition, en annan fraktion av Hjalmarssons nedskärningspolitik. När man år efter år om inte aktivt deltagit i så passivt accepterat stora nedskärningar av välfärden och diverse idiotiska projekt (som tex. Holiday Club) är ett formellt samarbete den logiska konsekvensen.

För det andra är det inte ”ideologierna” (i flertal) som nu läggs åt sidan. Om socialdemokratins ideologi byggts kring strävan efter jämlikhet och frihet har denna ideologi övergivits för länge sedan, i varje fall praktiskt. Hjalmarssons ideologi (marknad, nedskärningar och privatiseringar), är den lagd åt sidan? Knappast! Vad denna vigsel innebär är endast att Västerviks socialdemokrati nu inte ens bemödar sig att förneka sig själv som borgerligt parti, man har så att säga ”kommit ut ur garderoben”. Man lägger sitt åt sidan för gott och räddar Hjalmarsson genom att sluta upp bakom hans nedskärningar, så enkelt är det. Knappast oideologiskt, snarare tvärt om.

Budgeten innebär nedskärningar på över 50 miljoner kronor för år 2013. Alla som arbetar i eller har annan koppling till välfärdssektorer som skola, barn-, äldre- eller handikappsomsorg vet vad konsekvenserna blir av detta. Effekterna kommer bli förödande och det finns ingen förlåtelse när det parti (socialdemokratin) som en gång lett välfärdsprojektet nu ställer sig bakom dess definitiva avskaffande.

Till alla arbetarrörelsekämpar och sympatisörer som under många år trott och hoppats på socialdemokratin och nu därmed inte känner sig annat än svikna och bedragna har undertecknad följande att säga: Spill ingen mer tid på att gråta över vad som gått förlorat. Historien är inte slut bara för att socialdemokratin är det, som ett parti för välfärd och jämlikhet sett. Ingen last är tyngre än illusioner, för den som vill förändra världen till det bättre!
Frigör er från den boja det socialdemokratiska partiet blivit för arbetarrörelsen, samla era krafter utanför, sök nya vägar.

Socialisterna – Välfärdspartiet lägger med stolthet fram det enda oppositionsförslaget i Västerviks kommunfullmäktige. För ett år sedan reste personal och fackförbund i kommunens välfärdsområden de krav vi samlat i vår Socialistiska Välfärdsbudget för Västerviks kommun.
Stridslinjen har sedan länge varit dragen, den 14 juni 2012 har endast förtydligat den.

Johannes Regell,
ordförande Västerviks Socialistförening
tillika ledamot av Västerviks kommunfullmäktige
för Socialisterna – Välfärdspartiet,
juni 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER