RSS

Fackliga protester, allians mellan Socialdemokrater och Moderater och socialistisk välfärdsbudget nekad proposition igen i Västervik

tis, jun 26, 2012

Aktiviteter

Måndagen den 25 juni 2012 hölls budgetmöte i Västerviks kommunfullmäktige, detta trots att kommunfullmäktige för bara ett år sedan antog en budget för två år. Anledningen till detta var de ofantliga underskott som likt en blixt från klar himmel ”överraskat”  kommunalråd Harald Hjalmarsson vid början av året. Låtsasoppositionens största parti, Socialdemokraterna ”tog ansvar” och räddade Moderaterna genom att göras deras sak till sin. Nedskärningar på över 50 miljoner kronor klubbades igenom. Det enda motförslaget mot Moderaternas och Socialdemokraternas budget, från Socialisterna – Välfärdspartiet nekades proposition.

Protestaktion mot nedskärningar utanför Bryggaren. Foto: nyttarbetarparti.se

En timma innan sammanträdet inleddes samlades fackliga aktivister från Kommunal tillsammans med medlemmar i Västerviks Socialistförening för att genomföra en protestaktion mot de planerade nedskärningarna. Slagorden ”Våra krav – jobben kvar”, ”Ropen skalla – välfärd åt alla” och ”Inga nedskärningar, inget spar – vi vill ha vår välfärd kvar” ropades till nedskärningspolitikerna när de försökte smyga sig igenom de som samlats utanför fullmäktiges lokaler. Många av dem blev så skärrade att de gick in i fel dörrar. Det före detta ”oppositionsrådet” Tomas Kronståhl poserade att han lyssnade till de organiserade välfärdsarbetarnas krav med en fånigt besvärad min innan han gick in i lokalen. Kommunalrådet Harald Hjalmarsson smög in bakvägen.

Kommunalare spanar efter nedskärningspolitiker. Foto: nyttarbetarparti.se

De enda förutom Socialisterna – Välfärdspartiets representant som verkade vara bekymrade över att beröva Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden 27 miljoner kronor vardera var Folkpartiets båda ledamöter och en ledamot från Kristdemokraterna. Folkpartisterna Sverker Thorén och Kenneth Hardy Axelsson höll principiella anförande, menade att de inte kunde stå för konsekvenserna av att skära ned (mer) i skolan och yrkade därför på skattehöjningar. Med detta placerade sig Folkpartiet i Västervik ”till vänster” om både Socialdemokratin och Vänsterpartiet som antingen aktiv genomför nedskärningarna eller tyst accepterar dem.

Vänsterpartisterna sysslade genom sin representant Marianne Gustafsson mest med förslag till korrigeringar av ord och formuleringar i Hjalmarssons text samt försvar av kulturen som enligt Marianne var viktigare än sysselsättning och ”funnits långt innan människan”.

I övrigt fokuserade ”småpartierna” sina inlägg kring att kritisera minskningen av antalet platser i nämnderna. Denna ”politiska omorganisation” kommer med stor sannolikhet utestänga i princip alla partier utom Moderaterna och Socialdemokraterna inte bara från aktiv agerande utan också insyn i nämnderna. De menade att detta är ett hot mot demokratin och att oppositionspolitik nu försvåras än mer i Västerviks kommun. Sverigedemokraterna valde att inte alls delta i beslutet och teg därmed under hela debatten.

Det enda fullständiga motförslag till Hjalmarssons och Kronståhls nedskärningsbudget var Socialisternas förslag. För detta argumenterade Socialisternas representant Johannes Regell.

Johannes Regell i talarstolen.
Foto: nyttarbetaparti.se

Varken Hjalmarsson eller Kronståhl ville dock debattera vare sig sin egen politik eller socialisternas motförslag, detta trots upprepade försök från Regell att få upp maktens representanter i talarstolen.

Den socialistiska välfärdsbudgeten innebar omfattande satsningar i kommunens välfärdsområden för att som Regell uttryckte det: ”bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb, säkerställa god kvalité inom välfärdssektorerna och att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö”. Regell argumenterade som tidigare år för att detta endast kan genomföras genom att kommunen kräver att staten skall tillskjuta pengar till kommunen, från den offentliga sektorns finansiella överskott. Han fastslog även i sitt anförande att det inte går att inbilla sig både kunna ”rädda eller ens upprätthålla minst acceptabla nivå av välfärdsservice och samtidigt budgetbalansera genom nedskärningar”.

Detta ansågs dock precis som för ett år sedan av kommunfullmäktiges ordförande Conny Tyrberg (c), på order av Hjalmarsson inte vara ”i enlighet med kommunallagens balanskrav”. Därför nekades Socialisternas förslag för tredje gången rätten till proposition. Med detta fanns så bara ett förslag i fullmäktige att ta ställning till samt en rad olika ändringsförslag, från de olika småpartierna. Hur Hjalmarssons budgetförslag kan anses vara ”balanserat” framstår dock som en gåta, då kommunen i princip inte gått med annat än underskott sedan Hjalmarssons tillträde år 2002. Detta lär med säkerhet ej heller ändras denna gång, trots de ofantliga nedskärningarna av välfärden.

Läs den Socialisterna – Välfärdspartiets budget:
Socialistisk välfärdsbudget för Västerviks kommun

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER