RSS

De nya Moderaterna – Ove Gustavsson

Samtliga socialdemokratiska ledamöter i Västerviks kommunfullmäktige har sedan 2002 röstat med Hjalmarsson i de flesta frågor när det gällt försämringar av välfärden för oss pensionärer, nedläggning av skolor på landsbygden och övrig utarmning av service i hela kommunen. Hur går det för Totebo och deras gymnastikhall? Fritidsgården, träningshallen, bastun och skollokal i Ankarsrum kommer att försvinna vecka 27 år 2012. När byggs det nya äldreboendet i denna kommun? När görs det något åt den höga arbetslösheten i denna kommun, främst för ungdomar (25 procent, högst i länet)?

Om kommunens ekonomi är dålig som de säger, hur dålig hade den då inte varit om det blivit som 62 ledamöter i fullmäktige röstade för när det gällde Holiday Club? Vi socialister fick stopp för att kommunen skulle betala över 200 miljoner för Holiday Clubs etablering. Att fullmäktiges ordf. Conny Tyrberg bryter mot kommunallagen och inte besvarar frågor som inlämnats för över två år sedan gör att han borde fundera på att avgå.

Angående de nya Moderaterna så har två av mina tidigare vänner Veikko Kärki och Dan Nilsson tydligen skrivit in sig i detta parti. Det är nya tider nu och viktigt att vända kappan efter vinden. Kärki som på mitten av 1970-talet gjorde tappra försök att få alla metallare i Ankarsrum att läsa Marx har tydligen gått över till den kapitalistiska läran. Detta har också drabbat Dan Nilsson f.d. ordf. LO-facken i Västervik, knappast någon ordf. som lyfte LOs verksamhet framåt i Västervik. Inte positivt i varje fall, det blev sämre service till medlemmarna, färre anställda på expeditionen mm.

De övriga fem i ordförandegruppen är sedan länge vana vid att stötta Hjalmarsson. Det är dags att lyssna på Socialisterna – Välfärdspartiet, att bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb, att säkerställa fortsatt och förbättrad god kvalité inom välfärdssektorerna och att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö. Spara kan ni göra på era egna löner och arvoden, sänk dem till en genomsnittlig lärarlön!

Ove Gustavsson,
fd. ordförande Västerviks Socialistförening,
Ankarsrum,
juli 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER