RSS

Fortsätt hålla på er yrkesstolthet – Jacob Hoffsten

Den 7 juni skriver kommunsjuksköterskorna i Gamleby en insändare till Västervikstidningen där de säger att besparingarna inom vården får ”vara nog”. De vittnar om en hög arbetsbelastning och hotad patientsäkerhet. Jacob Hoffsten aktiv i Västerviks Socialistförening och själv sjuksköterska svarar 24 juli i Västervikstidningen att sjuksköterskorna gör rätt som säger ifrån och att de ska hålla på sin yrkesstolthet.

Kommunsjuksköterskorna i Gamleby beskriver i sitt brev konsekvenserna av den kommunala självsvältspolitik som bedrivs i vår kommun. Personalen, som redan i ”normala” fall är underbemannad tvingas under sommaren utföra samma arbetsuppgifter med ännu lägre bemanning. Ytterst drabbas självklart, som sjuksköterskorna skriver, vårdtagare och patienter, de som slitit hela sina liv på att bygga upp vårt samhälle tackas med bristfällig vård. Ansvaret för detta ligger hos de ansvariga politikerna, alltför länge har det förväntats att personalen skall ha en självuppoffrande attityd till sitt arbete och ”lösa” problemen (som beror på besparingar) genom att slita ut sig och jobba över. Lösningen är självklart att de ansvariga politikerna uppfyller de förpliktelser som Socialstyrelsens kvalitetskrav innebär och tillhandahåller de nödvändiga resurserna i form av pengar och personal som krävs.

Socialisterna – Välfärdpartiet lade i år det enda oppositionella budgetförslaget, ett budgetförslag som innebär just detta, satsningar på välfärden. Visst är det pengabrist i vår kommun, men Sverige som helhet har aldrig varit rikare och staten har mer än råd att skjuta till de medel som behövs. Det är den enkla sanningen. Att staten skjuter till pengar när kommuner krisar sågs förr i Sverige inte som kontroversiellt och är inget annat än en nödvändighet för att inte tvingas genomföra ständiga nedskärningar. Politiker och ekonomer vet om detta, samhällsekonomi kan inte jämföras med en hushållskassa. Omvårdnaden om våra äldre och resten av vår välfärd för den delen, är ingen onödig lyx vi kan spara in på, det är vår rättighet. Kommunsjuksköterskor i Gamleby; fortsätt hålla på er yrkesstolthet, men förvänta er inga förbättringar. Den budget som drivits igenom av den moderat-socialdemokratiska majoriteten som i dag styr vår kommun kommer knappast att svänga av från den inslagna vägen. Fler besparingar lär vara att vänta.

Jacob Hoffsten,
styrelseledamot Västerviks Socialistförening,
juli 2012

Sjuksköterskorna i Gamlebys insändare

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER