RSS

Ankarloo föreläser på Socialistiskt forum i Gävle

fre, aug 17, 2012

Aktiviteter

Lördagen den 1 september anordnas Socialistiskt forum i Gävle för andra gången. En av föredragshållarna är Daniel Ankarloo, fil.dr. ekonomisk historia och medlem i Malmös Socialistförening. Bland de övriga talarna finns namn som Aron Etzler från Vänsterpartiet, Johan Ehrenberg från ETC och Byggnadsarbetareförbundets nyvalda förbundsordförande Johan Lindholm.

VAD ÄR SOCIALISTERNAS PROBLEM, EGENTLIGEN?
Utifrån Marx och Engels Det kommunistiska manifestet går Daniel Ankarloo igenom de olika positioner, teorier och praktiker som leder olika vänstergrupper och socialdemokratin i dag. Gemensamt för de alla, menar Ankarloo, är att de har reducerat socialismen till en fråga om upplysning, media, aktion och ”den korrekta positionen”. Problemet är att socialistiska grupper därmed inte alls visar tillit till den arbetarklass och de ”massor” man talar om. Socialisters uppgift är inte upplysning, utan att tilltro och underbygga de instinkter och erfarenheter som folkflertalet redan har, men lärt sig att inte lita på.

Forumet hålls den 1 september, Gälve Folkets Hus, klockan 10:00.
Ankarloo föreläser klockan 13:45.
Arrangörer: ABF Gästrikebygden

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER