RSS

Stöd till medborgarnas initiativ – Västerviks Socialistförening

En grupp medborgare har gått samman för att organisera en manifestation till försvar av kultur- och fritidsnämnden. Detta är mycket glädjande för Västerviks Socialistföreningen. Vi har sedan starten motsatt oss alla nedskärningar av nämnden och yrkat på ökade resurser istället för minskade.

Orsakerna till att försvara nämnden är flera. I en stad som Västervik med ofantligt hög arbetslöshet och utbredd fattigdom har social och kulturell aktivitet från fritidsgårdar, bibliotek och ideella föreningar en avgörande betydelse för att människor inte fullständigt skall förgås. Detta gäller i allra högsta grad våra barn och ungdomar. För oss socialister är det precis lika naturligt att försvara kultur- och fritidsnämnden som att motsätta oss nedskärningar inom till exempel skolan eller omsorgen.

Socialisterna ger sitt fulla stöd till de medborgare som nu väljer att agera för att försvara nämnden. Vi vill dock framhålla att vi är övertygade om att alla protester och allt engagemang måste sammanfogas till en gemensam kraft. Försvar av kultur- och fritidsnämnden hänger samman med lärares kamp för vettiga löner, kommunalarbetares kamp för jobben och arbetsmiljön och med föräldrars engagemang för sina barn i förskolan. Som spridda protester och manifestationer är risken överhängande stor att dessa blossar upp för att snart försvinna. Engagemanget måste sammanföras genom ett bestående nätverk för att som sådant kunna hålla ut, utveckla och trappa upp kampen för välfärd. Varje protest är dock ett steg i riktning mot denna nödvändighet.

Fullt stöd till initiativet för kultur- och fritidsnämndens bevarande!

Kamratliga hälsningar,
Styrelsen för Västerviks Socialistförening,
Johannes Regell, Jacob Hoffsten, Alexandra Isaksson, Tobias Nilsson, Niklas Strömberg och Albin Jansson

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER