RSS

Vi kräver att kommunen tar sitt ansvar – D. Bergström, D. Skagerling & J. Harrieson

I Kalmar kommuns budget deklarerar politikerna högljutt vilken god framtid som går Kalmar till mötes på grund av hur ekonomiskt ansvarsfulla våra makthavare varit. De säger att man inte ska behöva skära ned på någon verksamhet, utan att man istället kan satsa friskt på både skola, vård och omsorg. Men under årets gång har vi kunnat följa artiklar i tidningar gällande förhållanden som omsorgstagare tvingas leva under på äldreboenden runt om i kommunen.

I januarimånad var Lagerträdet på tapeten, då de äldre tvingades upp i ottan för att dagpersonalen skulle hinna med att ge de som bor på Lagerträdet frukost och vara behjälplig vid morgonrutinerna. Nu är det ytterligare fall, där kommunen i somras gick in och skar ner på nattpersonalen vilket resulterat i att omsorgstagaren på Bärnstenen inte kunde få hjälp att gå på toaletten nattetid, utan fick instruktion om att kissa i blöjan. Det har gått så långt att boenden har vittnat i tidningar om hur man inte ens orkar larma personal om man behöver assistans.

Det är ett resultat av våra kommunpolitikers fördelning av resurserna. De är snabba med att proklamera att Kalmar är en välmående kommun ekonomiskt, men då är det också på tiden att visa det! Vi kräver att man lägger mer pengar på äldrevården så man kan få ett värdigt liv, även när man är på ålderns kant!

Daniel Bergström, Daniel Skagerling & Joakim Harrieson
Kalmars lokalgrupp av Socialisterna,
september 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER