RSS

Endast det bästa är gott nog åt folket – Alexandra Isaksson

lör, okt 13, 2012

Texter, Världen runt omkring oss

Överallt får vi höra att människan är lat, den som är lat får inget arbete. Vill man jobba, kan man skaffa sig ett jobb… om man nu inte är lat, för då vill man egentligen inte jobba, eller hur?

Det som slår mig med dessa påståenden är hur det sett ut tidigare i Sverige. Vi har haft en arbetslöshet som gått både upp och ner, den tycks på något vis följa konjunkturen. Jag finner det något lustigt att människans lathet skulle påverkas av konjunkturen. När landet har det sämst ekonomiskt ställt, ja då är människan som latast och färre vill arbeta. Eller? Jag får en känsla av att arbetstillfällen inte är annat än styrt av konjunkturen, vars svängningar beror på kapitalismens giriga strävan efter ökande vinster. För företagen, inte för arbetarna.

Om arbetslösheten var styrd av människans lathet, skulle då inte vi alla vara arbetslösa? (Det ligger ju i människans natur, ingen vill ju arbeta.) För vem vill egentligen arbeta idag om den inte är tvungen? Hur kommer det sig att vi förr haft en arbetslöshet på runt 2 procent? Var vi kanske inte lata under den perioden? Det kanske är under de senaste 20 åren som latmasken börjat gro inom oss. Tydligen växer den sig också starkare för varje år.

Har arbetslösheten något syfte? Vad tjänar företagen på att minska ner arbetstillfällena? Samtidigt som vår arbetslöshetsförsäkring trasas sönder? Fler människor slåss om allt färre arbetstillfällen. Då kan arbetsgivare pressa lönerna, vilket ökar företagens vinst. Vinsten är det som styr dagens samhälle. Inte nyttan för folkflertalet. Inte människovärdet. Inte miljön. Framför allt inte kvaliteten.

Vi i Socialisterna – Välfärdspartiet säger ”Endast det bästa är gott nog åt folket”. Stoppa den ökande arbetslösheten. Satsa på arbetstillfällen inom offentlig sektor. Ge våra unga en chans, satsa på skolan. Ge våra äldre ett värdigt liv, satsa på äldreomsorg. Ge våra sjuka en värdig vård, satsa på sjukvården. Satsa på arbetstillfällen som inte betalar ut vinst i pengar utan en vinst av nytta till samhället.

Vi har haft en arbetslöshet på runt 2 procent, det kan vi få igen. Att människor saknar arbete är inte ett bevis på att människan är lat, utan att vi som bär samhället på våra skuldror har tappat makten på arbetsmarknaden och den måste vi ta tillbaka!

Alexandra Isaksson,
sjuksköterska och styrelseledamot
i Västerviks Socialistförening,
oktober 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER