RSS

Vilket lag tillhör du, A, B, C eller D? – Jan-Gunnar Johansson

Vart är vi på väg? Ja så brukar det ju låta i TV-programmet ”På Spåret”! Slutmålet är väldigt luddigt i början av resan men klarnar allt mer ju närmare man kommer destinationsorten. Den politik som förs av allianspartierna i dag liknar allt mer en sådan resa. Det börjar klarna var slutmålet finns, det åskådliggörs väl av rubriken, samhället håller på att delas in i A, B, C och ett D – lag!

Den senaste tiden har en debatt (i VästeviksTidningen) kring RUT- och ROT–avdrag pågått och då är det främst vilka som utnyttjar möjligheten till avdrag som varit på tapeten. Även om de så kallade ”svartjobben” blivit färre har också varit i blickpunkten. Alliansen, eller rättare sagt Moderaterna, hävdar att framförallt RUT – avdraget har blivit en succé som utnyttjas flitigt! De hävdar att det är ”vanligt” folk, alltså inte de allra rikaste som köper hushållsnära tjänster vilket också har bidragit till att en massa svartjobb blivit vita. Allt verkar vara frid och fröjd, alla verkar vara belåtna med möjligheterna till dessa avdrag! Kan det verkligen stämma?

Hur hade jag då tänkt mig de fyra olika lagen, jo i gruppen A-laget finns de allra rikaste och där håller jag med Moderaterna som påstår att de inte utnyttjar RUT – avdraget, de fortsätter nog som vanligt att köpa sina hushållsnära tjänster svart!

B-laget, som inte tjänar så dåligt de heller, är den grupp som har anammat avdragsmöjligheten och är den största gruppen som köper dessa tjänster för att få lägre skatt. Men även här förekommer det fortfarande en del svart arbetskraft.

I gruppen C hittar vi medel och låginkomsttagare, även en del pensionärer finns här men det är inte så vanligt att någon av dessa köper tjänster via RUT. Ingen i den här gruppen skulle ens komma på tanken att hyra en kock eller bartender, inte ens avdragsgill läxhjälp till barnen kan locka dessa människor i den här inkomstgruppen bara för att man får ett visst skatteavdrag.

Så kommer jag till D – laget, här finns förmodligen ingen som utnyttjar varken RUT eller ROT! Till den gruppen hör bl.a. Sveriges alla fattigpensionärer som enligt en undersökning i EU 2012 uppgår till ca 800 000. Här finns även de som bor i områden som Angered i Göteborg, Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö eller varför inte på Midgård i Västervik.

Så vilket lag tillhör du? Vilket lag tror du har mest nytta av RUT och ROT?

Jan-Gunnar Johansson

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER