RSS

Det moderna slaveriet – Erik Lundgren

sön, jan 20, 2013

Texter, Världen runt omkring oss

I takt med att jobben försvinner runt omkring i Sverige, så ökar andelen ”gratisjobb”. Vad är då gratisjobb? Jo, det börjar med den fas som arbetslösa hamnar i efter att stämplingsdagarna med ersättning från a-kassan tagit slut. De arbetslösa får genomgå tre faser i ett arbetsmarknadspolitiskt program som kallas jobb- och utvecklingsgarantin. Alliansen skapade detta program och deltagandet är obligatoriskt om man vill ha ersättning. Efter en period med fortsatt arbetslöshet, hamnar deltagarna i det ökända Fas 3.

Illustration: Max Gustafson

Det är nu det otäcka börjar och det finns all anledning att bli förskräckt. Som deltagare i Fas 3 har du överhuvudtaget inga rättigheter alls.

Deltagaren placeras hos en arbetsgivare som får betalt för placeringen och ska där utföra sysslor som är en ”icke-reguljär sysselsättning av samhällsnyttig karaktär”. Några sådana sysselsättningar finns såklart inte utan deltagaren utför samma jobb som den ordinarie avlönade personalen gör. Till mycket lägre ersättning såklart. Har du tidigare haft a-kassa ligger beloppet på ca 8900 kronor  i månaden före skatt. De som inte har uppfyllt arbetsvillkoren för a-kassan får 0 kronor i månaden för att utföra ett vanligt arbete! De personerna får försörjas av familjen eller söka försörjningsstöd från kommunen om de är ensamstående. För att få stöd från kommunen får du i princip inte ha några värdefulla tillgångar, dessa måste säljas. Under tiden i Fas 3 får deltagarna inte jobba extra med något som ger lön och inte heller gå någon utbildning som ger poäng eller betyg. Man är inte heller berättigad till semesterersättning eller någon lönegrundande pension.

”Men det här kan ju inte vara sant, varför behandlar man människor så?”, tänker säkert den bekymrade läsaren. Jo, det är sant och det finns ett klart syfte med att ha ett modernt slaveri. Idag ligger arbetslösheten på höga dryga 8 procent för hela riket och ca 33 000 personer befinner sig i Fas 3. Detta finns för att tvinga arbetslösa att ta vilket arbete som helst till hur låg lön som helst och därmed sätta press nedåt på lönerna och villkoren hos dem som har riktiga jobb med avtalsenliga löner. Kan en arbetsgivare få betalt med 5000 kronor i månaden för att ha gratis arbetskraft, finns det ju knappast något som säger att han i längden vill anställa personal och betala avtalsenliga löner.

En annan aspekt finns också på Alliansens arbetslinje. Att inte ”göra rätt” för sig, vara duktig och framgångsrik, har skapat en kollektiv skam- och skuldkänsla och ett samhälleligt ”okej” att se ned på de människor som av olika anledningar inte har ett arbete. Högerns politik är att splittra arbetarorganisationernas solidaritet mellan arbetarna, som tidigare insåg att det bästa för ett samhälle borde vara att man visade omtanke och tog hand om de sjuka och arbetslösa kamraterna.

Fas 3 är det största arbetsmarknadspolitiska övergreppet mot människor i modern tid. Kränkande särbehandling och rättslösa människor, är det verkligen ett samhälle som vi vill ha?

Erik Lundgren,
Studieansvarig GS-facket avd. 4 mellan 2009 – 2012
och klubbordförande på Överums fönsterfabrik 2005 – 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER