RSS

Uppdrag Gransknings reportage ”Ett bättre liv” – Kalle Wadin Wesslén

I januari sände Uppdrag Granskning sitt reportage ”Ett bättre liv” som handlade om hur en svensk arbetsgivare inom skogsbranschen, Skogsnicke AB, hyrde in anställda från Kamerun till minimala löner. De blev utlovade månadslöner som skulle motsvara en halv årslön i Kamerun, men när de väl hade börjat arbeta blev de enbart erbjudna mycket låga ackordslöner.

Skogsarbetare i skogen. Foto: SVT

Företaget Skogsnicke AB hyrde ut spartanska bostäder till dem och sålde sparsmakade måltider för höga priser. De fick betala 70 kronor om dagen för sitt boende och detta gav en ytterligare profit på 15 000 kronor i månaden till företaget. Det drogs även av en fackavgift från deras löner varje månad, trots att ingen av dem hade fackmedlemskap. Dessa pengar stannade istället hos företaget.

Företaget värvade anställda i Kamerun genom att erbjuda dem fast arbetstid och, med kamerunska mått, mycket hög lön. Detta ursprungliga avtal var godkänt både av GS-facket och av Migrationsverket, vilka måste bevilja uppehållstillstånd för att människor från utlandet ska kunna komma till Sverige för att jobba. När arbetarna hade anlänt till Sverige och börjat arbeta visade det sig dock att det var ett annat avtal som de skulle få sin lön efter, ett avtal som var godkänt av varken GS-facket eller Migrationsverket. De skulle enligt detta avtal få 22,8 öre för varje planterad skogsplanta. En av de anställda har till Uppdrag Granskning berättat att de med detta avtal kunde tjäna omkring 6 000 kronor i månaden om de jobbade sex dagar i vecka, ofta med tio timmar långa arbetsdagar.

Alla de anställda hade pantsatt mark eller tagit lån hemma i Kamerun för att kunna få ihop pengar till flygresan hit. Med det ursprungliga avtalet hade jobbet, trots dessa reseutgifter, lönat sig. Med det nya ackordsavtalet var det däremot helt omöjligt att betala tillbaka lånen och de hamnade därför i en fullständig beroendeställning gentemot Skogsnicke AB, närmast som någon form av livegna. Utöver sina utgifter för resa och visum blev de också tvungna att betala någon form av registreringsavgift till ägaren av Skogsnicke AB, för att de skulle kunna börja jobba. En summa på 6 000 kronor, pengar som enligt ägaren gick till en okänd person som hade i uppdrag att fylla i blanketter åt Migrationsverket.

Foto: SVT

När de anställda protesterade mot de värdelösa arbetsvillkoren och lönerna blev de hotade av företagsägaren som hävdade att han skulle riva deras hus i Kamerun. De anställda valde dock att stanna kvar i Sverige efter att de hade jobbat färdigt, för att kämpa för att få ut sina rättmätiga löner. När reportaget sändes hade de varit i Sverige i ett halvår utan inkomst och bostad, men kunde heller inte vända hem eftersom de inte hade några pengar att betala av sina skulder i hemlandet. De hoppades på att fackets förhandlingar skulle ge dem deras utlovade löner.

Efter Uppdrag Gransknings reportage har förhandlingar mellan GS-facket och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet resulterat i en uppgörelse om att de anställda faktiskt ska få ut de löner de utlovades enligt det första avtalet. Ägaren till Skogsnicke AB har vidare blivit polisanmäld av Migrationsverket och polisen har inlett en förundersökning i fallet. Allt detta visar att facklig kamp och stridbarhet kan löna sig och att det alltid är värt att kämpa för att få ut sin rättmätiga lön, i kamp mot de arbetsköpare som försöker föra sina anställda bakom ljuset. I detta fall har det hela till sist lett till en arbetarnas seger.

Kalle Wadin Wesslén
Karlshamn
februari 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER