RSS

Socialisternas fjärde landsmöte

mån, feb 18, 2013

Aktiviteter, Nationellt

Inbjudan till Socialistdagarna 2013
För fjärde året i rad anordnas Socialistdagarna och denna gång träffas vi i Linköping. I vanlig ordning kommer organisationens landsmöte att hållas men framförallt träffas vi för att diskutera hur vi skall arbeta politiskt och fackligt för att bryta den maktlöshetssjuka som idag råder. Vi önskar din medverkan dessa dagar för att diskutera arbetarrörelsens situation och framtid.

Socialistdagarna är ett öppet arrangemang för alla som är bekymrade över samhällsutvecklingen i stort och i synnerhet arbetarrörelsens vilsna tillstånd. Detta självklart för att politiska visioner och mål är viktigare än partitillhörighet. Öppna och breda politiska sammankomster är idag nödvändiga om vi skall lyckas bryta det dödläge som rörelsen befinner sig i! Så se därför till att få med dig vänner och intresserade!

Aktiviteterna under årets Socialistdagar kommer att hållas lördagen och söndagen den 23 & 24 mars på Elsas Hus (Elsa Brändströms gata 3) i Linköping. För långväga kamrater vore det bra om man kunde komma redan på fredagen så att vi kan dra igång i tid på lördagsförmiddagen.

Lördagen
Kl. 10.00 öppnas landsmötet med ett inledningsanförande av Johannes Regell med efterföljande diskussion om organisationens framtid. Detta efterföljs av själva årsmötet med val av nationell styrelse samt antagande av program och stadgar. Det hela avrundas kl. 15.00 var på vi samlas på Naturcentrum (Lasarettsgatan 1, i Trädgårdsföreningen) för samkväm och fortsatta diskussioner.

Söndagen
Under söndagen står bostadsfrågan i fokus och en paneldiskussion kommer att hållas med olika föreningar som på olika sätt arbetar med frågan.

Helgens diskussioner om hur vi ska arbeta vidare med rörelsearbetet sammanfattas och sammankomsten avrundas så att alla kommer hem i god tid för måndagens lönearbete.

Ange vid anmälan om du/ni är i behov av sovplats eller någon form av specialkost. Anmälan görs snarast dock senast söndagen den 17 mars till Liselott Grenblad 070 022 12 27 eller Marcus Jansson 070 786 58 40. Det går även bra att maila till info@nyttarbetarparti.se

VARMT VÄLKOMNA!
med kamratliga hälsningar Socialisternas styrelse
Johannes Regell, Marcus Jansson, Liselott Grenblad, Erik Åslund, David Gelebo och Niclas Backlund

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER