RSS

Rapport från årsmöte i Malmös Socialistförening

sön, feb 24, 2013

Aktiviteter, Skåne

Måndagen den 18 februari 2013 höll Malmös Socialistförening sitt årsmöte. Det gångna verksamhetsåret har bildningsverksamheten verkligen fått fäste i föreningen. Flertalet studiecirklar har varit i gång, under perioder parallellt med varandra, och aktiva cirkeldeltagare har tillkommit.

Malmösocialister vid första maj 2012. Foto: nyttarbetarpati.se

Föreningens medlemmar har även, främst från och med hösten 2012, engagerat sig i Nätverket Rädda Vården. De bisarra nedskärningar på 450 miljoner kronor under förra året som sjukvården i Skåne har fått och i denna stund får uppleva på order av borgerligheten + Miljöpartiet (femklövern) i Region Skåne, har åtminstone fört med sig den positiva effekten att en samlad proteströrelse börjat ta form. Nätverket Rädda Vården har kommit att bli en allt starkare plattform för vårdpersonal, politiskt aktiva och engagerade medborgare.

Demonstrationen den 20 oktober 2012 samlade över 500 personer till en mäktig uppvisning av motståndet mot nedskärningshysterin. Vårdpersonalen är sågade vid anklarna och går på knäna, patienterna utsatta för livsfara och vår välfärd pressad till bristningsgränsen. I detta nätverk har det varit en självklarhet för Malmös Socialistförenings medlemmar att vara aktiva.
Under året har föreningsmedlemmarna även varit med om att bland annat anordna en föreläsningsturné i Malmö med initiativet ”Pantrarna – för upprustning av förorten” från Göteborg, varit drivande i den årliga Amaltheamarschen och ordnat kulturkväll med filmvisning och diskussion.

Årsmötet beslutade dock att det kommande verksamhetsåret måste bli intensivare; det finns inget utrymme till att trampa vatten, utan föreningen måste framåt. Förhoppningen är att landsmötet i mars kommer ge malmöföreningen ännu en skjuts framåt i verksamhetsarbetet.

Sebastian Hällund valdes till ny ordförande för föreningen och tar därmed över platsen efter den avgående ordföranden Maja Heide. Till föreningens sekreterare valdes Kristoffer Jannas och som ledamöter till styrelsen valdes Lisa Olofsgård, Maja Heide och Mattias Aspegren. Mötet valde även att nominera David Gelebo till fortsatt representant för Malmös Socialistförening i den nationella styrelsen.

Malmös Socialistförening kan kontaktas på malmo@nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER