RSS

Rapport från årsmöte i Sundsvalls Socialistförening

tis, feb 26, 2013

Aktiviteter, Norrland

Den soliga vårvintersöndagen 24:e februari höll Sundsvalls Socialistförening årsmöte. De församlade kunde se bakåt på ett år med såväl utåtriktade aktiviteter som interna studier och diskussioner.

Sundsvalls kommun har dessvärre infört LOV (Lagen om valfrihet i vården), om än med vissa begränsningar på grund av det svaga blågröna kommunstyret. Detta har föreningen varit starkt kritiska till och drev därför en kampanj under våren i syfte att upplysa allmänheten om vad detta kan få för konsekvenser. Föreningen tog fram ett flygblad som delades ut i de områden vi valt att verka i. Det kom in positiv respons och föreningen fick även insändare publicerade på temat. Kampanjen är inte över, föreningen bevakar frågan och kan mycket väl komma att återuppta arbetat beroende på hur saken utvecklas.

Erik Åslund första majtalar i Sundsvall 2012. Foto: nyttarbetarparti.se

Vår kritik mot detta var även ett av de huvudtema i första majfirandet som föreningen var medarrangör till. Demonstrationståget samlade ett stort antal och föreningens ordförande Erik Åslund var en av talarna.

Socialisternas arbetsplatstidning Väckarklockan kom ut med sitt första nummer under 2012 och givetvis har föreningen medverkat till dess spridning. Föreningen har delat ut den i bostadsområden, på arbetsplatser och i samband under Första maj.

Föreningen har även arbetat på att stärka sig internt. Två studiecirklar har hållits, en på boken ”Välfärdsmyter” och en, ännu pågående, på boken ”Klass i rörelse”. Föreningen lägger även stor vikt på att diskutera lokal politik och lokala nyheter på regelbundna medlemsmöten.

Under det gångna året har föreningen värvat nya medlemmar, och märkts i en delvis nyvald styrelse. Omvalda såväl som avgångna medlemmar välkomnade Mattias Gradin och Robin Andersen som styrelseledamöter till ett år som lär komma att bli mycket intensivare än det förgående.

Sundsvalls kommun väntar stora nedskärningar kommande år och detta är givetvis inget som kommer låtas passera obemärkt. Vidare kommer föreningen att vara medarrangör till ett minst lika bra Första majfirande och studiearbetet ska utvecklas och fördjupas (cirklarna öppna för alla intresserade, varmt välkomna att ta kontakt). Givetvis är även andra aktiviteter att vänta.

Sundsvalls socialistförening kan kontaktas via sundsvall@nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER