RSS

Har politik blivit tabu? – Alexandra Isaksson

Politik är att vilja något. Kanske är det något som undgått att vi har demokrati i Sverige. Med demokrati menas att sättet på vilket landet styrs ska stämma överens med folkflertalets vilja. Folkflertalet idag består av vanliga arbetare, så vår röst borde vara den mest inflytelserika.

Alexandra Isaksson i talarstolen vid första maj 2012.
Foto: nyttarbetarparti.se

Men icke, för varje dag som går försämras tillvaron för oss som säljer vår arbetskraft. Vad är det som har hänt? Har inte Sveriges befolkning någon åsikt? Varje dag sker nya nedskärningar. Nya ”effektiviseringar” sker på arbetsplatserna. Har vi inget att säga om den ökande stressen? Har det blivit fult att ha en åsikt? En som skiljer sig mot politiken som sköljer över landet likt en tidsvåg.

På vad grundas likgiltigheten och passiviteten? Kanske på att vi fått lära oss att vi har haft det för bra, för länge, så att enda möjliga vägen är nedskärningar, nu när vi har ”levt över våra tillgångar”. Om denna väg är den enda möjliga, då kanske det kvittar vad vi vill och att vi inte borde bry oss.

Om politik är att vilja, så borde vi när vi betraktar politiken som förs, fråga oss: är det det här vi vill?
Vill vi leva med nedskärningar? Våra barn som går i skolan når allt sämre resultat. Vården för våra sjuka försämras. Stressen på arbetsplatserna ökar. I kommunen har man gått på knäna så länge att personalen går och nöter halvvägs uppe på lårbenen.

Som samhällsmedborgare borde du fråga dig själv vad du vill och sedan hur detta ska uppnås. På denna frågan kan det finnas många svar men likgiltighet och inaktivitet är aldrig en lösning om man vill förändra. Vill vi att våra barn ska få kvalitet på deras skolgång? Vill vi att våra äldre ska få ett värdigt liv? Vill vi att våra sjuka ska få den vård som behövs? För att uppnå detta måste vi förändra detta nedskärningsmönster.

Med ett gemensamt mål kan vi sätta stopp för den idiotipolitik som förs i vårt land och i vår kommun, för att sluta utsättas för dessa övergrepp. Vi behöver sätta ett stopp för passiviteten i landet och aktivt motarbeta alla försämringar. Inga fler nedskärningar!

Alexandra Isaksson,
styrelseledamot Västerviks Socialistförening,
mars 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER