RSS

Hur det är och hur det borde vara för de gamla – E. Åslund & R. Altin

Det är högst beklämmande och djupt tragiskt att de styrande politikerna i Sundsvalls kommun anser sig stå över den rådande socialtjänstlagen och dess nationella värdegrund, som är en direkt riktlinje för varje äldreomsorg inom alla kommuner i Sverige.

Socialstyrelsens nationella värdegrund säger klart och tydligt ”Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. När man beslutar att göra om ett så kallat ”orättvist” avgiftssystem till det bättre, blir de en kniv i ryggen på alla de äldre människor som i vår kommun förväntar sig en värdig och god vård på ålderns höst, något de har lagstadgad rätt till.

Hur kan det vara rimligt att människor måste skära ner på sina timmar av medmänsklig vård för att man helt enkelt inte har råd att betala för den tid man förtjänar? Hur ska människor som nuförtiden inte har råd att varje dag äta middag för att den totala kostnaden blir för stor, hur ska dessa människor kunna få någonting till övers när alla hemtjänsttimmarna är betalad?
Är detta det rättvisa system som Åke Zetterberg talar om? Faktum är som lyder, flertalet av de människor som nyttjar kommunens hemtjänst har fått höjda avgifter.

Människor som redan har ytterst sparsamma pensioner tvingas leva i ekonomiska påfrestande situationer. Går detta verkligen i linje med kommunens egna vision, ”Visionen är att Sundsvalls kommun ska bli en mönsterkommun för hur vi tar hand om de äldre”. Eller är inte den kalla sanningen den att kommunen återigen för sina invånare bakom ljuset och tar äldre människors pengar.

Kravet är inte bara en likvärdig vård för alla kommunens äldre medborgare utan den bästa möjliga vården, det är de gamlas rätt, en jämlik vård som inte styrs av hur mycket pengar man har i sin plånbok!

Erik Åslund, ordförande Sundsvalls Socialistförening,
Rickard Altin, ledamot Sundsvalls Socialistförening,
mars 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER