RSS

Jacob Hoffsten – Anförande vid Västerviks Socialistförenings tionde årsmöte

ons, mar 13, 2013

Tal, Västervik

Jacob Hoffsten håller låda. Foto: nyttarbetarparti.se

Jacob Hoffsten höll detta som inledning för diskussion om strategi vid Västerviks Socialistförenings tionde årsmöte. Mötet hölls den 10 mars 2013 på Arbetarrörelsens bokcafé i Västervik.

Kamrater, välkomna till 2013 års årsmöte för Västerviks Socialistförening.
Det är i år 10 år sedan denna förening bildades av elever på Västerviks gymnasium. Föreningens rötter fanns i den aktivitet som rådde kring bland annat skolmatsavgift, stöd till kommunalstrejken och protester mot EMU och Irakkriget. Föreningen tog sin utgångspunkt i konkreta stridsfrågor och har arbetat vidare på det viset.

Under de 10 år som gått har olika aktiviteter och projekt drivits, motstånd mot nedskärningar inom vården, antifascistiskt arbete, facklig kamp, stödverksamhet för kvinnor med mera. Listan kan göras lång men syftet med mitt anförande är inte att ge en heltäckande krönika över det som varit.

Den röda tråden som löpt genom arbetet har varit att försvara arbetarklassens intressen i de frågor övriga politiska krafter antingen inte bryr sig om, eller i vilka de direkt motarbetar arbetarklassen.

Ambitionen har varit att fylla det gapande politiska tomrum som den retirerande forna arbetarrörelsen lämnat efter sig. Där förr stridbara fackföreningar och ett gräsrotsbaserat socialdemokratiskt parti fanns för att organisera arbetarklassen finns i vår tid ingen, och det vill vi göra något åt.

För ett nytt stridbart och levande arbetarparti! Har varit slagordet för vår långsiktiga målsättning. I kommunpolitiken har även föreningen agerat som ett politiskt parti och ställt upp i kommunalvalen. Inte under förespeglingen att ”rädda kommunen” som de övriga partierna utger sig för, utan för att sätta nämnda partier på plats och vara en kritisk röst i fullmäktige. Det mandat vi har, har vi använt för att föra ut vårt budskap och för att vara ett vakande öga i denna annars skyddade verkstad.

Vår ambition har varit bortom den borgerliga parlamentarismens begränsningar. För ett nytt stridbart och levande arbetarparti. Men hur ska vi uppnå detta långsiktiga mål, vad är vår strategi? Vilka är delmålen. Som jag nämnde har vi haft en klar röd tråd i vårt arbete, vi har kämpat i klassfrågorna. Men detta är inte liktydigt med att vi alltid haft en klar strategi. Valet av strider har ofta inte riktigt varit vårt eget utan omständigheter har ställt oss inför problem att arbeta med. Som en lite ung rörelse så får man söka sig fram, det är naturligt.

Men nu efter 10 år av aktivitet i varierande men oftast hög intensitet kan det vara läge att utvärdera och blicka framåt. Våra krafter är begränsade vilket vi som är aktiva fått lära oss den hårda vägen. Utflyttningen av aktivister har alltid varit ett problem för oss då de flesta av oss är ungdomar eller numer unga vuxna. Vi klarar att upprätthålla en aktivistgrupp men vårt antal aktiva ökar inte som trend.

Vi har insett aktivismens begräsningar och jag tror de flesta av oss anser att vi för att utveckla oss och komma framåt måste börja få en mer praktisk betydelse för människor. Ett sätt att göra detta som vi haft planer på länge är att i denna lokal skapa café verksamhet för arbetslösa vilket skulle kunna utvecklas till tankesmedja och socialt aktivitetscentrum. Detta projekt har ännu inte kommit till stånd, främst på grund av att det saknas folk. Ett annat sätt att bli en praktisk betydelse vi arbetat med det senast året är vår delaktighet i den lokala hyresgästföreningen. Ett område jag själv tror vi har goda möjligheter att utveckla.

Jag tänkte runda av med några frågeställningar och saker vi bör beakta och som jag hoppas kan leda till diskussion:

1. Västerviks Socialistförening är förebild och stöttepelare för de andra socialistföreningarna som bildats. Hur kan vi hjälpa de andra och hur kan vi samarbeta med dem. Kan vi dra nytta av att vi inte är en helt isolerad ö?

2. Hur kan vi utveckla vårt löpande aktivistarbete, agitationen, flygbladen och studiecirklarna?

3. Hur ser vi på vår plats i fullmäktige, finns det nya sätt att arbeta där? Förväntningarna på framgång i förra valet var högt ställda och infriades inte vilket påverkat vår stridsmoral. Bör vi värdera vår framgång på fler sätt än i röstantal? Vad bör vi betänka inför kommande valrörelse?

4. Café för arbetslösa och Hyresgästföreningen är våra idéer hittills om hur vi ska öka vår betydelse. Hur går vi vidare med dessa saker och hur prioriterar vi?

5. För ett nytt levande och stridbart arbetarparti. Hur ser vi på vår förenings roll? Hur strävar vi bäst efter detta, vart lägger vi ribban? Hur bidrar vi på bästa sätt i kampen för arbetarklassens klassintressen i vårt land?

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER