RSS

Västerviks Socialistförening firade sitt tioårsjubileum

ons, mar 13, 2013

Aktiviteter, Västervik

Den 10 mars höll Västerviks Socialistförening årsmöte. Årsmötet 2013 blev föreningens tionde sedan grundadet 2003. Händelsen firades med musik, stödpub, socialt umgänge, tal och smörgåstårta. Vid kulturkvällen som ägde rum kvällen innan årsmötet invigdes också föreningens standar, som vid tidigare årsmöte fattats beslut om att införskaffa.

Årsmötesdeltagare i Arbetarrörelsens Bokcafé. Foto: nyttarbetarparti.se

Årsmötet hölls i Arbetarrörelsens Bokcafé i stadsdelen Johannesdal. Medlemmar, stödmedlemmar och sympatisörer närvarade. Under det gångna året har föreningen organsierat demonstrationer, bedrivit opionionsarbete genom flygblad och insändare, organiserat rörelsearbete genom Hyresgästföreningen och fortsatt bildningsarbetet genom studiecirklar. Föreningen har också genom sitt mandat i Västerviks kommunfullmäktige fortsatt bedriva agitationen mot nedskärnignspolitiken.

Samtliga från den gamla styrelsen valdes om med tillskottet Pontus Karlsson. Detta innebär att styrelsen för Västerviks Socialistförenignen består av; Johannes Regell (ordförande), Jacob Hoffsten, Alexandra Isaksson, Tobias Nilsson, Niklas Strömberg och Pontus Karlsson.

Vid årsmötet föregående år hade beslut fattas om att införskaffa ett föreningsstandar. Detta invigdes under helgen. Som bärare av standaret valdes Niklas Strömberg och Karl-Axel Florén.

De två nyvalda standarbärarna. Foto: nyttarbetarparti.se

Efter årsmötet hölls ett anförande av Jacob Hoffsten om rörelsens läge och utmaningar. Han inledde med att snabbt summera åren som gått sedan föreningen bildats, att man arbetat med frågor som kamp mot nedskärningar, antifascism, facklig kamp och mot våld mot kvinnor.

Den röda tråden som löpt genom arbetet har varit att försvara arbetarklassens intressen i de frågor övriga politiska krafter antingen inte bryr sig om, eller i vilka de direkt motarbetar arbetarklassen.
Ambitionen har varit att fylla det gapande politiska tomrum som den retirerande forna arbetarrörelsen lämnat efter sig. Där förr stridbara fackföreningar och ett gräsrotsbaserat socialdemokratiskt parti fanns för att organisera arbetarklassen finns i vår tid ingen, och det vill vi göra något åt.

Jacob Hoffsten håller årsmötesapell. Foto: nyttarbetarparti.se

Hoffsten, som är att betrakta som en veteran i rörelsen problematiserade sedan situationen men utgångspunkt i de år som gått och vart rörelsen idag befinner sig.

Vår ambition har varit bortom den borgerliga parlamentarismens begränsningar. För ett nytt stridbart och levande arbetarparti. Men hur ska vi uppnå detta långsiktiga mål, vad är vår strategi? Vilka är delmålen? Som jag nämnde har vi haft en klar röd tråd i vårt arbete, vi har kämpat i klassfrågorna. Men detta är inte liktydigt med att vi alltid haft en klar strategi. Valet av strider har ofta inte riktigt varit vårt eget utan omständigheter har ställt oss inför problem att arbeta med. Som en lite ung rörelse så får man söka sig fram, det är naturligt.

Men nu efter 10 år av aktivitet i varierande men oftast hög intensitet kan det vara läge att utvärdera och blicka framåt. Våra krafter är begränsade vilket vi som är aktiva fått lära oss den hårda vägen.

Anförande följdes av sedvanlig förtäring av smörgåstårta, kaffe och diskussioner kring rörelsens framtid och långsiktiga strategier.

Läs Jacob Hoffstens anförande i sin helhet

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER