RSS

Sverigedemokraterna, ett borgerligt parti – Jacob Hoffsten

Sverigedemokraterna ställde nyligen en interpellation i Västerviks kommunfullmäktige. Då undertecknad sitter som ersättare i kommunfullmäktige fick jag tillfälle att svara på denna. Interpellationen gällde kostnaden för mottagande av utländska medborgare och ställde frågor om statliga ersättningar för detta och om analys av de långsiktiga kostnaderna för detta mottagande. Få eller ingen motsäger att kommunen borde söka de ersättningar som kan fås och att kommunen bör skaffa sig en bild av hur kostnaderna ser ut. Detta är knappast politiskt laddade frågor.

I bild, Jacob Hoffsten framför Västerviks Socialistförenings standar.
Foto: nyttarbetarparti.se

Dessa frågor var heller inte poängen med SD:s interpellation. Den underliggande meningen är Sverigedemokraternas ständigt återkommande budskap om att invandringen kostar för mycket pengar. SD vill slå split mellan oss arbetande, arbetslösa, studerande och pensionärer som utgör arbetarklassen beroende på varifrån vi kommer. De vill få folk att tro att orsaken till hushållskassans skralhet och nedskärningarna i välfärden står att finna i invandringen.

Sverigedemokraterna vill gärna ikläda sig rollen som den vanlige medborgarens försvarare mot politiker som tar pengarna och slösar bort dem på invandring.

Det behövs dock ingen djupare granskning av SD för att se vilken sida de står på i den verkliga ekonomiska intressekonflikten som präglar vårt samhälle, nämligen intressekonflikten som råder mellan den rika överklassen som äger och berikar sig, och alla vi andra som inte gör det – arbetarklassen.

Ett exempel på detta är att Sverigedemokraterna stödjer den borgerliga alliansens förslag på sänkt bolagsskatt som kommer att medföra en samhällelig kostnad på ca 16 miljarder, pengar som på detta sätt tas från arbetarklassen och vår välfärd.

Pengar som tas från det SD säger sig vilja försvara och överförs till samhällets rika överklass. I detta fall främst representerade av storbanker.

SD är inget annat än ett borgerligt parti i mängden. Ett parti som omfamnar kommunallagens balanskrav och därigenom stödjer nedskärningar i välfärden i kommuner över hela vårt land. Ett parti som gladeligen skänker 16 miljarder till storbankerna men grinar illa om samhället solidariskt lägger pengar på att hjälpa människor som sökt sig hit i hopp om ett bättre liv.

Jacob Hoffsten,
Styrelseledamot Västerviks Socialistförening,
mars 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER