RSS

Stöduttalande till Västerviksupproret – Västerviks Socialistförening

Som reaktion på de båda nedskärningspolitikerna Hjalmarssons och Kronståhls framfart har ännu ett medborgarinitiativ bildats mot välfärdsslakten. Detta initiativ går under namnet Västerviksupproret. Fokus ligger främst på nedskärningar inom barnomsorg och skola.

Initiativet togs för ca en månad sedan av föräldrar som helt enkelt fått nog av att se hur våra barn och den personal som tar hand om dem misshandlas och straffas för fel som andra begått. Målsättningen är att få “politikerna att tänka om”.
Vad har Socialisterna att säga om detta?

För det första stödjer vi självklart detta initiativ helhjärtat.Vårt enda löfte i valen 2006 och 2010 har varit att inte stödja några nedskärningar av välfärden, detta har vi inte heller gjort, något vi är ensamma om. Vi har också alltid hävdat att det enda som kan förändra utvecklingen i samhället till det bättre är uppvaknande och engagemang bland medborgare. Därför är varje initiativ som detta glädjande att se och vårt stöd är givet på förhand.

Men vi vill också säga några saker till. Kampen för att försvara vår välfärd får inte begränsas till att handla om våra barn, den rör lika mycket våra gamla och handikappade, två grupper som angrips minst lika brutalt med nedskärningskniven.

Vi uppmanar också alla medborgare som nu börjat röra sig att akta sig för att hamna i illusionernas fälla. De partier som nu styr vår kommun har inget annat att komma med än undanflykter och nedskärningar, det samma gäller de partier som tidigare styrt tillsammans med Hjalmarsson men nu puttats ut från sängens värme av Kronståhl.Vi bör därför inte bli besvikna om ett initiativ som detta inte får dem att “tänka om”. De bör alla kastas ut från både fullmäktige, nämnder och styrelser, något värt att minnas vid nästa val.

Återigen, fullt stöd till Västerviksupproret!

Styrelsen för Västerviks Socialistförening,
Johannes Regell, Tobias Nilsson, Jacob Hoffsten, Alexandra Isaksson, Niklas Strömberg och Ponuts Karlsson,
mars 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER