RSS

Nätverket Rädda Vården samlade tusentals till demonstrationer i Skåne

tis, mar 19, 2013

Aktiviteter, Skåne

Rädda Vården har sedan starten i höstas blivit en reell kraft att räkna med i motståndet mot den slakt av sjukvården som sker i Skåne. Nätverket har spridit sig och under lördagen den 16/3 demonstrerades det i Malmö, Lund och Landskrona. I Lund samlades hela 2000 personer för demonstration mot sjukvårdspolitiken i regionen och i Malmö och Landskrona samlades 1000 var. Under parollerna ”Nej till nedskärningar!”, ”Stoppa flyttkaoset!” och ”Nej till privat vård!” demonstrerade vårdpersonal, politiskt aktiva och engagerade medborgare i hela Skåne.

Demonstrationståget i Malmö ställer upp. Foto: Johanna Gunnarsson

Vårdkrisen i Skåne är utbredd och infekterad. Under ledning av regionordförande Pia Kinhult (M) har femklövern i Region Skåne gjort sitt yttersta de senaste åren för att slita bort allt fotfäste för den gemensamma välfärden. Bara under 2012 hyvlade ansvariga politiker bort 500 miljonor kronor från vårdbudgeten. Personalstyrkan i sjukvården minskades drastiskt genom att vårdpersonal sparkades, anställningsstop infördes och personal sade upp sig i protest mot nedskärningarna. Nu senast lämnade 35 sjuksköterskor på Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) i Lund in uppsägningshandlingar i protest mot ohållbarar anställningsvillkor. Patienter ligger i korridorerna, den kvarvarande personalen är sönderstressad och människor har till och med dött på grund av resursbrist. Mot bakgrund av detta restes parollen ”Nej till nedskärningar!” i demonstrationerna.

Sammanslagningen av Malmös allmänna sjukhus och Lunds Universitetssjukhus till Skånes Universitetssjukhus (SUS) gjordes helt över medborgares, anställdas och patienters huvuden. Inte nog med att det demokratiska förfarandet vid sammanslagningen minst sagt kan kritiseras så har sammanslagningen som befarat lett till vad som bäst skulle kunna beskrivas som kaos. Avdelningar läggs ner med en veckas varsel, patienter flyttas från den ena till den andra staden och personal får snällt följa med. Hela regionens sjukvård dras med ogenomtänkta förflyttningar, omorganiseringar och rena nedläggelser. Landskrona står för tillfället inför hotet om att stadens lasarett ska läggas ner vilket är det färskaste exemplet på regionledningens nyliberala fanatism. Urholkandet av landsbygdsstädernas mest basala service, som ett fungerande sjukhus, går helt i linje med Pia Kinhults och hennes gelikars politik. Därav restes även parollen ”Stoppa flyttkaoset!”.

Demonstrationståget i Malmö. Foto: Johanna Gunnarsson

Slutligen belystes privatiseringarnas och den privata vårdens betydelse i Skånes vårdkaos genom parollen ”Nej till privat vård!”. I och med införandet av det så kallade ”hälsovalet” har de privata vårdbolagen tryckt in sig i primärvårdssektorn och tjänar i och med detta grova pengar på människors ohälsa. Till följd av hälsovalet har resurser förflyttas från det offentliga till det privata, från arbetarklassen till överklassen. Nedstängningen av Lindängens vårdcentral till förmån för öppnandet av en privat vårdcentral i överklassområdet Victoria Park är kanske det tydligaste och mest bedrövliga exemplet. Detta är dessvärre inte nog för regionledningen i Skåne utan nu finns även förslag på att bolagisera resten av primärvården på grund av att konkurrensfördelarna inte blev som man tänkt i och med hälsovalet. Att personalen på olika vårdcentraler fortfarande ser sig som kollegor och inte som konkurrenter gillas inte av Kinhult & Co och därför har nu detta bolagiseringshot tillkommit. Inte nog med att privata näringsidkare tillåtits ta plats i primärvården och berikat sina aktieägare på ohälsa – nu vill femklövern att hela primärvården görs till en lekplats för vårdbolagens direktörer.

Situationen är som synes akut för sjukvården i Skåne och uppslutningen i helgens demonstrationer visar på det starka folkliga missnöje som finns med femklöverns fanatiska politik. Nätverket Rädda Vården kommer fortsätta vara ett nav i detta missnöje och samla människor till ett starkt motstånd mot denna bisarra nedskärningspolitik.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER