RSS

Socialisterna har en poäng – Mats Ewerlöf

Nu haglar sparbetingen över Västervik och dess invånare. Pengarna till skola, omsorg, kultur
med mera, räcker inte till. När stora summor lagts på annat har det blivit röda siffror för det nödvändiga. Minskade statsbidrag och kommunernas balanskrav svälter ut välfärden bit för bit. Men staten har stora överskott som kan brukas till välfärd istället för skattesänkningar, en välfärd som förutom arbetstillfällen kan ge köpkraft åt de grupper som fått mycket stryk de senaste åren.

I bild: Valaffisch från 2010. Tre år senare kan ingen längre bortse från konsekvenserna av det leende kommunalrådets nedskärningar.

Regeringens sjunde budget visar bland annat följande. Tryggheten vid sjukdom, ålderdom och för barnfamiljer urholkas: minus 85 miljarder 2013 jämfört med oförändrar andel av BNP 2006.

Socialisterna i Västervik har en poäng när de påpekar att omfattande satsningar inom kommunens välfärdsområden förutsätter att staten skjuter till pengar från den offentliga sektorns finansiella överskott.
Det är logiskt och de har rätt i sak. (Alternativet är nedskärningar och/eller ökade egenavgifter och höjd kommunalskatt). Förslagets kritiker ser det som en utopi. Men det som hindrar en kommun från att vända sig till staten så att lagstadgad service åt kommuninvånarna upprätthålls är varken ödesbestämt eller fastlagt för tid och evighet.

Berättigade krav på likvärdig och bra vård, skola och omsorg betraktas tyvärr idag på många håll som omöjliga att tillmötesgå och nästintill omstörtande.

Mats Ewerlöf,
partipolitiskt obunden,
Västervik,
november 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER