RSS

Socialisterna höll sitt fjärde landsmöte

tis, apr 2, 2013

Aktiviteter, Nationellt

Under helgen den 22-24 mars höll Socialisterna sitt fjärde landsmöte. Mötet hölls i Linköping och samlade organiserade socialister från Sundsvall, Stockholm, Linköping, Västervik, Kalmar, Göteborg och Malmö. Bredvid de sedvanliga landsmötesförhandlingarna och val av ny nationell ledning för organisationen fokuserades helgen på diskussioner om rörelsens framtid. 

 Landsmötesdeltagare. Foto: nyttarbetarparti.se

Helgen inleddes på fredagskvällen med att kamrater från olika orter i landet möttes upp på en pub för mat, dryck och återseende. Landsmötet inleddes dagen därpå med öppnings anförande av Socialisternas avgående ordförande Johannes Regell från Västervik. Regell som varit med sedan rörelsens födelse 2003 reflekterade över de år som gått, hur rörelsen bildats, utvecklas och vart den befinner sig idag.

Det är nu tre år sedan den förening som bildades av gymnasieungdomar blev en nationell organisation. Sedan dess har enligt min egen upplevelse, entusiasm i många fall vänts till sin motsats. Många kamrater ger uttryck för uppgivenhet idag. Min avsikt med detta anförande är varken att utreda eller råda bot på detta.
Jag tror dock att det kan vara ett uttryck för den känsla som antagligen infinner sig förr eller senare i varje kämpande socialist så snart ungdomens naiva illusioner fått stryk av den faktiska verkligheten.

Anförandet uppmanade landsmötet att på allvar använda helgen till att diskutera samtidens utmaningar, något som Regell menade var nödvändigt om rörelsen skall kunna vinna den betydelse som den uttalat målsåttning att nå.

Om vi skall kunna utveckla politisk kraft i arbetarklassen i Sverige måste vi själva spela en praktisk roll för arbetarklassen i Sverige. Jag tror inte heller att vi inte fattar detta teoretiskt, för det vet jag att vi gör. Frågan är dock vad vi gjort för att göra detta i praktiken. Vi säger ofta att makten måste byggas i våra bostadsområden, på våra arbetsplatser, skolor, gator och torg. Formuleringen är det då inget fel på. Men jag hoppas att vi under detta landsmöte på allvar kan diskutera och förhoppningsvis komma lite närmare hur detta faktiskt kan åstadkommas.

Efter Regells öppningsanförande fortsatte landsmötet med diskussion om just rörelsens framtid. Diskussionerna handlade mycket om hur socialister skall kunna nå människor som inte redan är positivt inställda, de passiva, likgiltiga och fientliga.

Mötesdeltagare diskuterar rörelsens praktik. Foto: nyttarbetarparti.se

Den påbörjade praktiken med aktivitet utifrån bostadsområden genom tex. Hyresgästföreningen diskuterades vidare. Som metod att nå ut bredare i arbetarklassen diskuterade mötesdeltagarna dörrknackning.

Diskussionen avbröts sedan för att återupptas efter landsmötet. Landsmötet leddes av Liselott Grenblad från Linköping som ordförande och David Gelebo från Malmö som sekreterare.

David Gelebo och Liselott Grenblad leder mötet. Foto: nyttarbetarparti.se

Landsmötets dagordning avhandlades snabbt och ny nationell ledning valdes med Liselott Grenblad som ordförande, David Gelebo som sekreterare, Marcus Jansson som kassör och Niclas Backlund, Erik Åslund och Alexandra Isaksson som ledamöter.

Socialisternas nationella ledning. Frv; Niclas Backlund (Stockholm), Liselott Grenblad (Linköping), David Gelebo (Malmö), Alexandra Isaksson (Västervik), Erik Åslund (Sundsvall) och Marcus Jansson (Gränna).
Foto: nyttarbetarparti.se

Johannes Regell som tidigare tjänstgjort som ordförande i den nationella ledningen hade satt ställt sin plats till förfogande för att kunna fokusera mer på sina uppgifter i Västervik.

När dagordningen avhandlats togs beslut om att landsmötet skulle ansluta sig till den spontana protest som utlysts mot ett torgmöte av partiet Nationaldemokraterna, som bildats av de element Sverigedemokraterna uteslutit när fasadputsningen av partiet inleddes i början av 2000-talet.

Nationaldemokrater omringade och överröstade. Foto: nyttaretarparti.se


Väl nere på ”Gyllentorget” hade fyra fascister ställt upp med ljudanläggning och banderoll med en ring av polis runt omkring sig för att skydda dem från det hundratal motdemonstranter som omringat dem. Desperat försökte de upplysa linköpingsborna om att Sverige är “ockuperat av Islam” och att Sverige står på randen till ett inbördeskrig. Av detta budskap hördes dock inte mycket då de fyra fascisterna dränktes i slagordsramsor, skällsord, nyckelskrammel, trummor och skrik.
Efter att ha blivit hånade i någon timma packade de fyra ihop och eskorterades iväg av polis.

Landsmötesdeltagarna samlades sedan igen för middag, fortsatt diskussion och fest. Ett flertal anföranden hölls innan deltagarna diskuterade lokalgruppsvis, satte upp konkreta mål och redovisade dessa för sina kamrater, något som skall följas upp ortvis vid 2014 års landsmöte.

Läs Johannes Regells anförande i sin helhet

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER