RSS

Stöduttalande till arbetarna på Focus CRS – Sundsvalls Socialistförening

Vi i Sundsvalls socialistförening stödjer helhjärtat de strejkande arbetarna på det tjuvaktiga callcenter företaget Focus CRS AB i Fränsta. Det är i sakens egen rimlighet och en självklarhet att arbetarna hos denna arbetsköpare ges en rimlig lön efter det gällande kollektivavtalet. Allt annat är ett hån och en spottloska rakt i ansiktet på dess anställda.

Att man samtidigt inte ger människor någorlunda trygga anställningar utan anställer dag till dag under slavliknande anställningsformer är djupt bedrövligt, högst anmärkningsvärt och medför en otrygg levnads­situation för de anställda.

Arbetare ska slippa utpressning. Det är den hårda kärnan i kollektivavtalen. Arbetsgivaren ska inte kunna ge jobben till de som går med på den lägsta lönen eller de sämsta villkoren. Men det är det som Focus CRS AB tycks vilja göra.

De anställda har också genom kollektivavtalen mycket större möjlighet att påverka sina anställningsvillkor och situationen på arbetsplatsen, även detta är något som inte faller Focus CRS AB i smaken, deras melodi är snarare att betala undermåliga löner och behandla sina anställa som boskap.

All heder och allt stöd till de nu strejkande arbetarna i Fränsta och fackförbundet Unionen. Må de gå stärkta och vinnande ur striden för det handlar i grunden om oss alla och våra rättigheter.

Sundsvalls Socialist­förening genom
Rickard Altin
mars 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER