RSS

Vem tjänar på raserad välfärd? – Mats Ewerlöf

I en recension i VT 30/1 av filmen ”Godheten” säger filmaren Stefan Jarl och skådespelaren Thommy Berggren att ”nu får det vara nog”, vi är helt enkelt förbannade”. Filmen handlar om dagens Sverige; nedmonteringen av folkhemmet och en kapitalism i kris. Många känner igen beskrivningen av dagsläget i det samhälle som nu växer fram.

Humoristisk installation som beskriver en högst tråkig verklighet. Bilden tagen vid Västerviksupprorets möte i Stadsparken den 4 maj 2013, Västervik.
Foto: nyttarbetarparti.se

Samtidigt som storföretagens och bankernas ledningar badar i miljonbonusar säljs sjukvård, äldreomsorg och skolor ut till bolag som i många fall för ut sina vinster – våra skattepengar – till skatteparadis utomlands. Olika slag av skattesubventioner, vilka huvudsakligen riktas till välbärgade, tar resurser från offentlig sektor och välfärdssystem. Ständiga skattesänkningar, som mest kommer bolag och höginkomsttagare till del, betalas indirekt av sjuka, arbetslösa och lågavlönade.

Under de senaste trettio åren har avståndet mellan löner och vinster ökat; en process som nu accelererar och skapar ett skikt av inhemska finansspekulanter som för tankarna till Rysslands oligarker. När mångmiljonärernas lyxkonsumtion och utsvävningar nått sin gräns används överskottet till spekulation på det globala börskasinot istället för investeringar i samhälleliga nyttigheter som bostäder, utbildning, miljöteknik, infrastruktur och trygghet för dem som arbetat ihop kapitalet.

Genom att överföra allt mer pengar från offentlig sektor till den privata sfären urholkas inte bara samhällsekonomin och välfärden utan också medborgarnas förtroende för offentlig verksamhet och service. Anhöriga och ideella organisationer tvingas därmed ta över allt mer av välfärdsarbetet.

Sedan 2006 har regeringen sänkt skatterna med drygt 100 miljarder kronor. Statens utgifter ska hela tiden pressas neråt. Före valet 2006 låg de på ungefär 33 procent av BNP, 2014 kommer de att ligga på under 27 procent. Så urholkas finansieringen av välfärdssystemen steg för steg. Löftet om vård, skola och omsorg med god kvalitet är knappt längre möjligt att uppfylla.

Vad som händer med alla som faller genom de allt grövre maskorna i de sociala skyddsnäten får vi dagligen rapporter om i media. Vill vi ha det så här? Svaret är enkelt.

Mats Ewerlöf,
partipolitiskt obunden,
maj 2013,
Västervik

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER