RSS

Nedskärningarna är skälet till att elevassistent sparkas – Jacob Hoffsten

Missnöjet med att den populäre pedagogen Steve ska avskedas från Ellen Keyskolan är stort bland eleverna som i torsdags arrangerade en demonstration för att få behålla honom på skolan. En protest det för mig som vuxen och politiskt aktiv var en självklarhet att besöka och stödja.

Jacob Hoffsten i talarstolen, Västervik första maj 2013. Foto: nyttarbetarparti.se

Att eleverna ska förlora Steve som är en viktig resurs för dem är tragiskt. Lika tragiskt är att Joakim Tholén tar detta tillfälle i akt att attackera lagen om anställningsskydd (LAS). Tholén menar att anledningen till avskedandet är LAS turordningsregler, en person som arbetat längre tid i kommunen kommer få tjänsten.

LAS är idag en kraftigt försämrad lag jämfört mot när den infördes, men syftet med LAS var att reglera arbetsgivarens rätt att avskeda arbetena som denne vill. Utan ett lagstadgat anställningsskydd står det arbetsgivaren fritt att avskeda folk som blir obekväma på arbetsplatsen, folk som ställer krav på bra arbetsmiljö och värdig lön Därför finns regler om turordning. Men det är inte LAS som är den grundläggande orsaken till Steves avsked.

Skälet till att personen med längre arbetstid i kommunen ens kommer på fråga för att ta över tjänsten det faktum att dennes tjänst försvunnit från dennes tidigare arbetsplatts. Alltså är det nedskärningar som är skälet till avskedandet. I skolan idag råder det personalbrist. Att låta både Steve och personen med längre arbetstid arbeta kvar borde vara en självklarhet om man har barnens bästa som förstaprioritet, något som dagens politiker och tjänstemän knappast har.

Det som kommer i första hand är som vanligt att minska kostnaderna för vård skola omsorg. Att stjäla från de som bäst behöver resurserna. För att minska på vår kommuns budgetunderskott trotts att det finns miljarder i statskassan. Trotts att kommuner och landsting som helhet i Sverige går med stora överskott. Den som säger att det inte finns pengar har missförstått situationen eller ljuger.

Nedskärningsvansinnet fortsätter. Men eleverna på Ellen Key visar på mod och kämparglöd i sin protest och sitt argumenterande. Vi i Socialisterna Välfärdpartiet stödjer denna protest helhjärtat och kommer att fortsätta motarbeta nedskärningar och avskedandet av arbetare inom skola vård och omsorg.

Till Joakim Tholén och övriga nedskärningsivrare vill jag säga som en av eleverna vid protesten sade till skolchefen Kalle Söderberg: Det är vi som hänger med, inte du!

Jacob Hoffsten,
styrelseledamot Västerviks Socialistförening,
maj 2013

Bakgrund:
Tholéns inlägg – Nu är det din tur, Steve

Ungdomarnas demonstration i VästerviksTidningen

Demonstrationen i VästerviksTidningens WebbTV

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER