RSS

Öppet brev till LOs ordförande – Anders Södergren

Efter att LO slagit på stora trumman kunde man läsa i de stora dagstidningarna: ”LO kräver vinsttak i välfärden”. Några dagar senare hade något hänt, LO sluter då upp bakom Socialdemokraternas beslut, ”inget vinsttak i välffärden.” Det som hände var att LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson glömde bort sitt uppdrag när han var med på Socialdemokraternas verkställande utskott.

I bild: Karl-Petter Thorwaldsson. Vem företräder han egentligen?

Istället för att vara där som representant för LO och kräva vinsttak, blev han lojal och lydig sosse och gjorde som magister Löfven ville, det vill säga krävde ingenting.

Tydligen är det en vanlig åkomma när man blir ordförande i LO, att istället för att sköta sitt uppdrag, leker ordföranden politiker och glömmer bort alla medlemmar som han/hon ska företräda. Det finns de som påstår att det finns medlemmar i LO som inte röstar på Socialdemokraterna, vilket Karl-Petter Thorwaldsson tydligen inte har en aning om.

I fortsättningen är det önskvärt att Thorwaldsson leker politiker på sin fritid och inte på arbetstid. LO är en intresseorganisation för fackliga medlemmar – Socialdemokraterna är ett politiskt parti. LO betalar pengar till partiet. Det självklara är då att LO ska påverka Socialdemokraterna och andra partier, att driva medlemmarnas frågor.

Thorwaldsson tror tydligen att det är tvärtom, att LO ska anpassa sig efter Socialdemokratins politiska idéer?

Extrema vinster i välfärden har inte gynnat LOs medlemmar, istället har det blivit sämre villkor för medlemmarna, fler visstidsanställda, fler deltidsanställda, mindre personal på arbetsplatsen och ökad användning av bemanningsföretag. Tidigare har LO sagt att allt det jag räknade upp skall man motverka, LO skulle verka för heltid och bättre villkor. Men nu är tydligen politiken viktigare än medlemmarna.

Så nu har jag några frågor jag vill att du svarar på, Karl-Petter Thorwaldsson:

1. Hur kommer det sig att LO går ut i media och kräver ”vinsttak i välfärden” ena dagen och sedan ställer sig bakom ett helt annorlunda förslag några dagar senare?
2. Varför har LO ändrat uppfattning till att det inte behövs något vinsttak?
3. Är det ansvarsfullt och trovärdigt mot medlemmarna att gå ut i media och säga ”vi kräver vinsttak i välfärden”, för att sedan ändra sig helt utan motivering?
4. På vilket sätt kommer det här beslutet att vara till nytta för medlemmarna? Blir det bättre för medlemmarna, fler heltidsanställda, mer personal på arbetsplatsen, tryggare och bättre anställningsvillkor?

Anders Södergren,
Brevbärare i Västervik
och aktiv i SEKO

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER