RSS

Kommunen slösar med skattepengarna – Inger Wiman

I Västerviks-Tidningen femte juni syns tre nöjda herrar hålla upp ett inramat diplom för att kommunen nått fantastiska ekonomiska höjder! Svensk Kommunrating med Hans Jensevik i spetsen har inköpts för 758 920 kronor inklusive moms. Lagen om offentlig upphandling har, som inte är ovanligt, helt satts ur spel. Med andra ord: Diplomet med inramning kostar kommunmedborgarna cirka 760 tusen kronor. Detta diplom får säkerligen en central plats i kommunhuset!

Av fakturor från 2012 och 13 framgår att Hans Jensevik kostar 39220 kronor per dag plus dokumentation, presentation, betygsättning, hotell, tåg- och bilresor, tjänstebil, traktamente med mera. I avtalet kostar det ytterligare 1500 kronor plus moms varje gång i något dokument nämner Svensk Kommunrating. Således en lysande affär för Hans Jensevik!

Vad har då herrarna åstadkommit för att få bukt med den mångåriga misskötta ekonomin? Jo, man har fått engångspengar från AFA 37 miljoner, sålt tomträtter för 38 miljoner, dribblat med VA-kapital på 21,8 miljoner som borde ha följt med över till Västerviks Miljö och Energi vid överföringen den första januari 2012, debiterat de kommunala bolagen 13,7 miljoner högre ränta än kommunen själv betalar plus cirka 25-30 miljoner i ökade (ej budgeterade) statsbidrag!

Detta rör sig sammantaget om 130 – 140 miljoner kronor. Således ännu ett dribblande för att vilseleda kommuninvånarna!

Man har lagt ner landsbygdsskolor, men aldrig redovisat den ekonomiska ”vinsten” för detta. Avskedat personal på förskolor/skolor så kommunen ligger under rikssnittet i bemanning. Lagt ner de särskilda undervisningsgrupperna som får till följd att både de och andra elever far illa. Dragit ner bemanningen till nästan konstant ”helgbemanning” inom äldreomsorgen. Ökat antalet chefer och nivåer samt ökat deras löner, främst på kommunledningskontoret. Dessutom har man flerdubblat kostnaderna för tjänstebilar!
Landsbygden, barn, unga, handikappade. äldre och deras personal har som vanlig fått tagit stöten!
Detta har man köpt diplom för!

Diplomet har kommenterats av Kronståhl i Västerviks-Tidningen den 24 juni, med ”att det inte är storleken som avgör”! Hjalmarsson den 17 juni med att det är klart att Jensevik är köpt och ställer frågan hur det annars skulle vara? I kommunfullmäktige 24 juni ”fläskade” man på med tre miljoner för utredning av södra infarten, drygt sex miljoner för inköp av mark av det ständiga förlustbolaget Marströms Composite AB. Det gäller att välja ut vilka företag man skall hålla under armarna! Det finns mer att tillägga: En miljoner extra för marknadsföring av Pigge Werkelins Gotlandsfärja, hyreshöjning av rådhuset och skollokaler med cirka sex miljoner per år. Detta ger sammantaget cirka 16 miljoner som ej finns med i budget 2014.
Det blir nog diplom nästa år också. Det är bara att betala Jensevik tillräckligt!

Slutligen borde medborgarna få veta att det bolag som eventuellt skall byggas på Slottsholmen ägs till 90 procent av PEAB. Björn Ulvaeus äger enbart 10 procent och inget annat. Kan det vara så att Ulvaeus enbart är en galjonsfigur för PEAB att komma åt ”stans” finaste tomt?

Inger Wiman,
S-märkt debattör
och tidigare revisor för Västerviks kommun,
juni 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER