RSS

Lönegap på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Gotlandshem har under de senaste åren strävat efter att utjämna lönerna mellan reparatörer/snickare och kvartersvärdar. Dessutom har krav aldrig ställts från ledningen på att införa individuella löner för kollektivet, trots att det har funnits möjligheter till detta. Ledningen insåg att ett sådant lönesystem skull vara en katastrof för företagets platta organisation. Även VD, Staffan Thurgren, deklarerade att han inte hade någon avsikt att göra några ändringar.

Emellertid har detta nu raserats med några pennstreck vid den senaste löneförhandlingen, så att skillnaden blir upptill c:a 5700 kr. Vi kvartersvärdar känner oss kränkta och upprörda. Företaget tillsammans med Fastighets har tydligt visat vad en kvartersvärd är värd, trots att vi i den senaste enkäten (NBI) låg i topp bland hyresgästerna, i hela företaget. Höjningen kommer inte ens att täcka de allmänna prisökningarna i samhället, vilket om tre år leder till, en inte allt för glädjande, reallönesänkning. De grova inkomstskillnader som nu utvecklas kantstöter hela idén med platt organisation, vilket också är en billig sådan.

Enligt de två engelska forskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett (Jämlikhetsandan 2010) är ojämlikhet socialt nedbrytande och en stor faktor för psykisk och fysisk ohälsa och livslängd. Också de rika får plikta med kortare liv och sämre hälsa. De har jämfört statistik från 21 rika länder. Jämlika samhällen/företag är alltid bättre.

Vi är inte ensamma om dessa åsikter, en klar majoritet av kvartersvärdarna samt enskilda från andra yrkesgrupper. Vi kräver att ni tänker efter två gånger innan hela företaget splittras och osämja breder ut sig än mer.

Gotlandshems fastighetsskötaregrupper,
Terra Nova-gruppen, Bogen-gruppen, Vitkålen-gruppen, Taptot-gruppen, Stäven-gruppen, Roma-gruppen,
juli 2013

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER