RSS

Uttalande angående löner på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Sedan den senaste löneförhandlingen har lönegapet mellan företagets kollektivanställda ökat dramatiskt. Företagsledningen har tvingat fram dessa med motiveringar om ”marknadsanpassning”. Argumentet är i grunden fel. Under nuvarande förutsättningar är det arbetsgivarna som dikterar villkoren, marknaden, genom den höga arbetslösheten som delvis är skapad för detta ändamål.

Skillnaderna mellan rep, snickargruppen och kvartersvärdar är numera upptill 5700 kr i månaden. Vi menar att dessa skillnader inte går ihop med företagets platta och billiga organisation, där jämlikhet är huvudspåret. Kvartersvärdar/fastighetsskötare devalveras vilket gör att ungdomar väljer bort utbildning fasighetsskötare.

Vi kvartersvärdar har blivit pålagda en rad nya arbetsuppgifter, dataregistrering av arbetsorder, digitalboxar/bredbandsskåp, posthantering, in och utlämning av varor och nu senast nyckelutlämning, besiktning och fakturering av tvättcylindrar, helt utan kompensation. Vi kräver 1500 kr i månaden för detta.

Vi har rejält halkat efter våra arbetskamrater och kräver därför 2000 kr i månaden för att någorlunda jämna ut lönegapet. Således en höjning på 3500 i månaden, ett lägsta krav.

Fastighetsskötaregrupperna Vitkålen, Stäven, Terra Nova,
Taptot, Bogen, Roma, Hemse, Klinte och Slite gruppen,
September 2013,
Gotland

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER